Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Ko napadne advokata ili člana njegove porodice zbog rada advokata, kazniće se zatvorom do tri godine. Licu koje nanese laku telesnu povredu advokatu pretiće kazna do pet godina zatvora


Kazna doživotnog zatvora, uvođenje novih krivičnih dela, strože kazne za povratnike, ali i dilere droge, samo su deo izmena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ) koje nas očekuju.

Nacrt zakona o izmenama Krivičnog zakonika trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru odmah posle prvomajskih praznika.

Izmenama je predviđen i doživotni zatvor za ubice dece, a postoji mogućnost da će, pre nego što uđe u proceduru Narodne skupštine Republike Srbije, KZ pretrpeti još neke promene.

- DOŽIVOTNI ZATVOR -

Najveća promena u Krivičnom zakoniku predstavljaće uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ova kazna, prema prvoj verziji Nacrta izmena KZ-a, zameniće postojeću maksimalnu kaznu od 30 i 40 godina i odnosiće se za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela, a pre svega za ubistva dece i trudnih žena. Ipak, uprkos predlogu Fondacije "Tijana Jurić" da se uslovni otpust isključi, on će ipak postojati kao mogućnost, te će osuđenici moći da traže da posle 27 godina provedenih u zatvoru izađu na uslovnu slobodu. Ukoliko sud donese pozitivnu odluku, uslovni otpust osuđenika trajaće 10 godina od dana kada je uslovno otpušten.

Takođe, doživotni zatvor neće moći da se izrekne osobi koja je u vreme izvršenja krivičnog dela bila mlađa od 21 godine života.

- NAPAD NA ADVOKATE -

Novina, dosad nepoznata javnosti, odnosiće se na napade na advokate. Ko napadne advokata ili člana njegove porodice zbog rada advokata, kazniće se zatvorom do tri godine. Međutim u odmeravanje kazne uzeće se i šta je prilikom napada učinjeno advokatu, pa tako onome koji nanese laku telesnu povredu advokatu pretiće kazna do pet godina zatvora.

- "TRI UDARCA" -

Prema prvoj verziji Nacrta izmena KZ-a, na snagu će stupiti i zakon poznatiji kao "tri udarca" koji će podrazumevati da višestruki povratnici budu strože kažnjavani. Kako saznajemo, ova izmena značiće da će sudovi obavezno izricati kaznu iznad polovine propisane kazne pod dva uslova - ako je učinilac ranije dva ili više puta osuđen za umišljajna krivična dela na zatvor od najmanje jedne godine, odnosno ako od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo više od pet godina.

 - DILERI -

Oštrije kazne prete i dilerima. Tako će se kaznom od pet do 15 godina zatvora kazniti onaj ko prodaje, nudi na prodaju ili bez naknade radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletniku, duševno bolesnom ili osobi koja se leči od zavisnosti od opojnih droga. Ova kazna propisana je i za one koji drogu prodaju ili nude u vaspitnoj ili obrazovnoj ustanovi, zatvoru, kafiću, javnoj priredbi...

 - PRIPREMA UBISTVA -

Novina u KZ-u biće i kažnjavanje onih za koje se utvrdi da su pripremali ubistvo. Kako stoji u prvoj verziji Nacrta izmena KZ-a, svako ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, 17.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija