Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: U porastu uplata doprinosa zaposlenima za penzijsko i invalidsko osiguranje


Poslodavci u Srbiji postaju sve revnosniji kada je u pitanju redovno plaćanje doprinosa radnicima za penzijsko i invalidsko osiguranje. To potvrđuju i podaci Poreske uprave prema kojima više od 98 odsto aktivnih pravnih lica plaća ovu obavezu na vreme.

Prema poslodavcima koji tu obavezu iz nekog razloga izbegavaju, poreznici, kako kažu, preduzimaju mere redovne i prinudne naplate.

Javno dostupni podaci idu u prilog navodima iz Poreske uprave i potvrđuju da je stepen naplate iz godine u godinu sve bolji. Tako je u 2018. godini ukupno po ovom osnovu naplaćeno 624 milijardi dinara, što je više nego prethodne godina 9,2 odsto. Godinu dana ranije 2017. naplaćeno je 572 milijarde dinara što je povećanje od oko 7,1 odsto.

Taj napredak svakako vide i u penzijskoj kasi koja se sve više puni novcem od uplate doprinosa, a što automatski smanjuje izdvajanja iz budžeta za isplatu. Nije tajna da se 2014. godine iz budžeta izdvajalo skoro 50 odsto ukupnih sredstava za isplatu prinadležnosti, a da je ona u poslednje vreme na oko 32 odsto.

Od 2002. godine do danas dug poslodavaca za PIO iznosi 0,6 odsto od ukupne naplate za aktivna pravna lica, što je, preračunato oko 40 milijardi dinara. To je bio razlog da država u više navrata za radnike povezuje staž, kako ne bi ostali bez penzije i priznatog staža.

U Poreskoj upravi objašnjavaju da pod ukupnim dugovanjima smatraju glavnicu duga i pripadajuće kamate i to od dana kada naplata doprinosa za PIO spada u nadležnost Poreske uprave Republike Srbije od 2002. godine. Inače poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik, koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30 do 100 odsto iznosa duga za porez utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnike..

Istovremeno preduzetnik, koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna ali ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20 do 75 odsto iznosa duga za porez, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika.

 Poreski obveznik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10 do 50 odsto iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Onaj ko ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara. Za gore pomenute prekršaje kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara, zaključuju u Poreskoj upravi.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 17.04.2019.
Naslov: Redakcija