Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: Uputstvo o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, u rokovoma propisanim Zakonom


Komisija za hartije od vrednosti donela je, 20. aprila 2016. godine, Izmene Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

Takođe objavljeno je Tehničko uputstvo o načinu dostavljanja propisanih informacija koje se odnose na javna društva preko Portala Komisije za hartije od vrednosti.

Izmene predviđaju da se sve informacije iz ovog uputstva dostavljaju Komisiji u rokovima koji su propisani Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) u papirnom i elektronskom obliku (na CD-u), predajom neposredno Komisiji ili putem pošte, ili u elektronskom obliku putem Portala za dostavljanje informacija, na način pojašnjen u Tehničkom uputstvu.

Svaki dokument koji se dostavlja (bilo u papirnom i elektronskom obliku (na CD-u), predajom neposredno Komisiji ili putem pošte, ili u elektronskom obliku putem Portala) mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom od strane ovlašćenog lica.

20. aprila 2016. godine počelo je dostavljanje Obrasca deponovanog kvalifikovanog sertifikata za dostavljanje informacija Komisiji za hartije od vrednosti. Video uputstvo o tome na koji način se Obrazac popunjava i dostavlja možete pogledati ovde.

Sama dostava informacija i izveštaja počinje od ponedeljka, 25. aprila 2016. godine nakon dostave ispravno popunjenog Obrasca deponovanog kvalifikovanog sertifikata. Ovako popunjeni obrazac je prvi korak koji je neophodan kako bi bilo moguće da elektronskim putem dostavljate propisane informacije Komisiji za hartije od vrednosti putem Portala.

Izvor: Vebsajt Komisija za HoV, 20.04.2016.
Naslov: Redakcija