Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRUČNI SEMINAR: POČETAK PRIMENE SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SVIM SEKTORIMA POTROŠNJE ENERGIJE U RS I OBAVEZE BUDUĆIH OBVEZNIKA SISTEMA 26. APRILA 2016. GODINE


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradanji sa Privrednom komorom Srbije organizje seminar pod nazivom "Početak primene Sistema energetskog menadžmenta u svim sektorima potrošnje energije u Republici Srbiji i obaveze budućih obveznika sistema", koji će biti održan u utorak, 26. aprila 2016. godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13–15, velika sala u prizemlju.

Cilj seminara je da buduće obveznike Sistema energetskog menadžmenta upozna sa prvom od obaveza, tj. sa dostavljanjem proračuna i podataka o ukupnoj potrošnji energije Ministarstvu rudarstva i energetike u zakonskom roku. U okviru seminara biće predočene i druge nastupajuće obaveze obeznika sistema, kao i naredne aktivnosti na uvođenju Sistema energetskog menadžmenta.

Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013) propisao je zahteve u pogledu racionalne potrošnje energije i uvodi princip organizovanog upravljanja energijom, tj. Sistem energetskog menadžmenta (SEM).

Stupanjem na snagu Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici Sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) i drugih podzakonskih akata koji bliže uređuju Sistem energetskogmenadžmenta, stekli su se uslovi za početak primene sistema u praksi. Sa donošenjem ove Uredbe, počeo je da teče rok od 60 dana u kome je potrebno da potencijalniobveznici sistema dostave prijavu o ukupnoj potrošnji primarne energijeMinistarstvu.

Rok za prijavu je 25. april 2016. godine do 12 časova, slanjem popunjene prijave na elektronsku adresu: energetika@pks.rs.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 21.04.2016.