Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI POSLOVA OSIGURANJA


NBS je na svojoj internet prezentaciji objavila tekstove nacrta podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i to:

Nacrt odluke o adekvatnosti kapitala društva za osiguranje/reosiguranje

Nacrt odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

Nacrt odluke o sadržaju izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje

Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja elektronskim putem na zvaničnu imejl adresu: osiguranje@nbs.rs, do 30. aprila 2015. godine do 15. časova. Naknadno dostavljene primedbe i sugestije neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 21.4.2015.