Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

63. SEDNICA HS KOMITETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE


U Briselu (Kraljevina Belgija) se u periodu od 14. do 30. marta 2019. godine održava 63. sednica HS komiteta Svetske carinske organizacije.

Ova sednica je od izuzetnog značaja, jer će se na njoj doneti odluka o potvrđivanju konačnog teksta predloga nove verzije Harmonizovanog sistema HS 2022, u sledećim glavama/tarifnim brojevima:

- izmene Napomene 2a uz Glavu 37

- izmene Napomene 1g uz Glavu 28 i Napomene 1đ uz Glavu 29

- izmene naimenovanja tarifnog podbroja 2933 33 i uvođenje novih tarifnih brojeva 2933 36 i 2934 92

- izmene Napomene 2a uz Glavu 59

- izmene Napomene za tarifni podbroj 1 i izmene u okviru tarifnih brojeva 1509 i 1510 (brisanje starih i uvođenje novih tarifnih podbrojeva)

- izmene nomenklature u Glavi 24 radi kreiranja novog tarifnog broja i odgovarajućih tarifnih podbrojeva za nikotinske proizvode i nove duvanske proizvode (naziv glave, Napomena 1đ uz Glavu 21, nova Napomena 2 uz Glavu 24, novi tarifni broj 2404, nova Napomena 1b uz Glavu 30 i nova napomena 1v uz Glavu 38)

- izmene nomenklature u Glavama 2, 7, 8 i 12

- izmene nomenklature u Glavi 88 (nova Napomena 1, nova Napomena za tarifni podbroj 2, izmena naimenovanja tarifnog broja 8802, brisanje tarifnog broja 8803 novi tarifni brojevi 8806 i 8807, dopuna Napomena 1 uz Glavu 95)

- izmene Napomene 9 (b) pod (iii) uz Glavu 85

- izmene tarifnog broja 7318 (izmena naimenovanja tarifnog broja, brisanje starih i uvođenje novih tarifnih podbrojeva)

- izmene tarifnog broja 8903 (brisanje starih i uvođenje novih tarifnih podbrojeva)

- izmene nomenklature u Glavi 97 (nova Napomena 2, nova naimenovanja tarifnih brojeva 9701, 9702, 9703, 9705 i 9706 i tarifnih podbrojeva u okviru njih)

- i mnoge druge nomenklaturne izmene u napomenama, numeričkim oznakama i naimenovanjima u Glavama 12, 29, 30, 32, 38, 48, 49, 56, 58, 68, 70, 74, 84, 85, 90, 94, 95, 96.

Ovaj tekst predloga HS 2022 Savet SCO treba da potvrdi u junu 2019. godine. U skladu sa HS konvencijom (član 16 tačka 3. pod b) izmene HS konvencije za sve potpisnice stupaju na snagu 1. januara treće godine od godine u kojoj su potvrđene od strane Saveta - 1. januara 2022. godine.

Aktuelne su sledeće teme: svrstavanje derivata efedrina, preparata za ishranu životinja, određenih vitamina, smrznutih ovčjih masnih odsečaka bez kostiju; određenih tipova monitora, panela, mobilnih kanti, laminiranih ploča, dijetskih dodataka, fioka sa klizačima, valjanih čeličnih ploča, keksa, itd. Posebno interesovanje za Republiku Srbiju je svrstavanje spoljnih jedinice za različite sistema za flađenje i zagrevanje koja će biti u okviru tačke XI– Dodatna lista pitanja.

Sednici je prethodila Radna grupa (Harmonized System Committee Presessional Working Party), koja je potvrdila konačni tekst odluka sa 62 sednice HS komiteta, koje su važne za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, koje će biti uključene u Kompendijum klasifikacionih mišljenja SCO. Zvanični tekst svih odluka donetih na 62. HS komitetu objavljen je na sajtu SCO u januaru 2019. godine i biće uskoro objavljen u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 21.03.2019.