Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30.000.000 dinara ili godišnji porez na dohodak građana. Biće povećana davanja za prvo, drugo, treće i četvrto dete


Žene u Srbiji koje imaju visoka primanja za naše uslove od 1. jula 2018. godine neće moći da računaju na roditeljski dodatak. To se pre svega odnosi na buduće majke koje imaju mesečnu platu veću od 197.928 dinara.

Od 1. jula počinje primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon), koji je usvojen krajem prošle godine, a u kojem su uslovi za dobijanje roditeljskog dodatka pooštreni za pojedine kategorije roditelja.

Naime, u članu 25 Zakona navodi se da roditeljski dodatak ne može da bude ostvaren ako majka ili otac deteta plaćaju godišnji porez na dohodak građana. Prema važećim propisima, taj porez su u ovom trenutku dužni da izmire oni koji su tokom godine zaradili više od 2.375.136 dinara, odnosno 197.928 dinara mesečno.

U novom Zakonu piše i da roditeljski dodatak neće moći da bude ostvaren ako majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30.000.000 dinara.

Ipak, kako se nezvanično saznaje, novi Zakon, čija primena još nije počela, biće promenjen, zbog odluke o uvećanju iznosa roditeljskog dodatka, ali i uslova za ostvarivanje tog prava. Nije isključeno da druga stavka koja se odnosi na porez na imovinu bude dodatno pooštrena.

Od Ministarstva rada i socijalne politike ne dobija se konkretniji odgovor šta će sve u Zakonu biti promenjeno.

- Visina roditeljskog dodatka, kao i uslovi za ostvarivanje prava, biće utvrđeni kroz izmene i dopune Zakona. Izrada teksta Nacrta zakona biće urađena u najkraćem roku i po utvrđenoj proceduri on će biti upućen Vladi radi potvrđivanja, a potom će biti prosleđen Narodnoj skupštini na usvajanje - rečeno je u Ministarstvu rada.

Na uvećani roditeljski dodatak moći će da računaju sve majke (osim pomenute dve kategorije) koje su rodile decu od 1. januara ove godine, ali će se ona isplaćivati od 1. jula.

Za prvorođeno dete roditelji će dobiti jednokratno 100.000 dinara (sada 39.345 dinara), a veći mesečni iznos slediti i mama drugog deteta, koje će u naredne dve godine dobijati 10.000 dinara (sada 6.410 dinara).

Osetno će biti povećan roditeljski dodatak za treće dete, čijoj će majci u narednih 10 godina biti mesečno uplaćivano 12.000 dinara (sada 11.538 dinara tokom dve godine).

Najveće povećanje sledi roditeljima četvrtog deteta, koji će mesečno dobijati od države 8.000 dinara i to 10 godina od rođenja (sada 11.500 tokom dve godine).

Inače, u toku je i priprema kriterijuma za nagrađivanje poslodavaca koji prepoznaju napore za povećanje nataliteta, odnosno koji su društveno odgovorni prema roditeljima.

Privredna komora Srbije (PKS) uveliko radi na izradi uslova.

Izvesno je da određenu stimulaciju mogu da očekuju poslodavci koji isplaćuju naknade za rođenje dece svojim zaposlenima, koji plaćaju vrtić deci zaposlenima, koje porodiljama omogućavaju klizno radno vreme prvih meseci kada se vrate na posao.

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Član 25

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30.000.000 dinara ili godišnji porez na dohodak građana.

Ispunjavanje uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva, a nadležni organ proverava podatke po službenoj dužnosti.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu.

Roditeljski dodatak ne može ostvariti majka koja je strani državljanin ukoliko je u zemlji, čiji je državljanin, ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.

Izvor: Vebsajt Blic, Nataša Latković, Danijela Nišavić, 20.03.2018.
Naslov: Redakcija