Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Uredba stupa na snagu 27. marta 2018. godine


Nedavno je doneta Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ("Sl. glasnik RS", br. 21/2018), koja će stupiti na snagu 27. marta 2018. godine.

Uredbom su utvrđena merila za deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Sporazumom o zajmu (Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, obračunava se na nivou zdravstvene ustanove u celini.

Ustanova koja ostvari učinak iznad planiranog ostvaruje pravo na naknadu za učinak za odgovarajuće tromesečje i to: 

a) 0,05% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 10% iznad planiranog; 

b) 0,10% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 15% iznad planiranog;

v) 0,15% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 20% iznad planiranog; 

g) 0,20% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 25% iznad planiranog; 

d) 0,25% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak iznad 25% od planiranog.

Izvor: Redakcija, 21.03.2018.