Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM OBUKE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA ZA PRIMENU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU


Pravosudna akademija, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, nastavlja dvogodišnji program obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika za primenu Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014).

Program edukacije osmišljen je tako da se obuhvate obrazovne potrebe javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u oblasti primene Zakonika o krivičnom postupku i prelasku sa pretežno "inkvizitorskog" na postupak sa izraženim adversarnim karakteristikama. Kroz procesuiranje i dokazivanje pojedinih krivičnih dela, program je posebno usmeren na ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju prema Zakoniku o krivičnom postupku, praktične primere, ostvarivanja ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju po važećim normativnim rešenjima, sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca iz oblasti kriminalistike.

U toku 2018. godine, za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca osnovnih javnih tužilaštva biće realizovano osam jednodnevnih seminara po sledećem rasporedu:

Tema: Dokazna radnja uviđaja kod krivičnih dela protiv života i tela

 • 23. marta 2018. u Apelacionom sudu u Novom sadu (sala na 5. spratu)
 • 26. aprila 2018. u Višem sudu u Nišu (sala Pravosudne akademije na 3. spratu)
 • 25. maja 2018. u Apelacionom sudu u Kragujevcu (sala Pravosudne akademije na 3. spratu)
 • 15. juna 2018. u Pravosudnoj akademiji u Beogradu (Terazije 41)

Tema: Dokazna radnja uviđaja kod krivičnih dela protiv polne slobode i krivičnih dela sa elementima nasilja sa posebnim osvrtom na krivično delo nasilja u porodici

 • 28. septembra 2018. u Apelacionom sudu u Novom sadu (sala na 5. spratu)
 • 19. oktobra 2018. u Apelacionom sudu u Kragujevcu (sala Pravosudne akademije na trećem spratu)
 • 09. novembra 2018. u Višem sudu u Nišu (sala Pravosudne akademije na 3.spratu)
 • 08. decembra 2018. u Pravosudnoj akademiji u Beogradu (Terazije 41)

Predavači na ovim obukama će biti:

 • dr Jasmina Kiurski zamenik Republičkog javnog tužioca
 • Leposava Vujanović - Porubović zamenik Osnovnog javnog tužioca (IOJTBG) upućena u Više javno tužilaštvo u Beogradu
 • Anđelka Vučetić- Dragović ekspert za biološka (DNK) veštačenja (MUP)
 • Jelena Stošić ekspert za biološka (DNK) veštačenja (MUP)
 • Aleksandar Radomirović ekspert za trasologiju i balistiku (MUP)
 • Nemanja Prijović ekspert za trasologiju i balistiku (MUP)
 • prof. dr sc. Slobodan Savić redovni profesor na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Nataša Radosavljević Stevanović načelnik Odeljenja za fizičko- hemijska i toksikološka veštačenja Nacionalnog kriminalističko- tehničkog centra(MUP)
 • Stevan Mitrović ekspert za psihoaktivne kontrolisane supstance i druga fizičko-hemijska veštačenja (MUP).
Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 19.03.2018.
Naslov: Redakcija