Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA GRANICA ZA OTPLATU KREDITA DO 80 GODINA STAROSTI


Banke u Srbiji uskoro će pomeriti starosnu granicu za korisnike kredita, sa sadašnjih 75 na 80 godina, koliko klijent može da ima u trenutku otplate poslednje rate.

Trenutno većina banaka kredite ne odobrava klijentima koji bi u trenutku otplate poslednje rate bili stariji od 75 godina, bez obzira na visinu penzije i urednost u plaćanju obaveze prema banci. U nekim bankama ta granica je i niža - 70 godina.

Nekoliko najvećih banaka pregovara sa osiguravajućim kućama o pomeranju starosne granice za otplatu kredita i očekuju da će dogovor biti postignut u narednih nekoliko meseci.

Izvor: Vebsajt eKapija, 20.03.2017.