Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Tokom 2016. godine sudovi u Srbiji rešili su oko tri miliona predmeta, dok je, uključujući izvršenja, oko dva miliona ostalo nerešeno. Statistika pokazuje deficit u broju sudija i administracije, zbog čega se kasni sa pisanjem presuda za već izvećane slučajeve. Prosečno vreme za okončanje spora je 235 dana


Sudovi u Srbiji su 2016. godine rešili oko tri miliona predmeta, dok je, uključujući izvršenja, oko dva miliona ostalo nerešeno. Ove podatke saopštio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, i naglasio da je od pre dve godine srpsko pravosuđe doživelo "pravi udar" - od tada se broj pristiglih predmeta naglo povećao, posebno kad su u pitanju tužbe građana protiv države.

- 2016. godine je primljeno 2,1 milion novih predmeta, što je za 400.000 više nego pre dve godine. Rešeno je oko milion starih. Sudovi su okončali i oko 1,8 miliona nesudećih predmeta koji opterećuju sistem (npr. overa rukopisa i prepisa) - kaže predsednik VKS.

Broj nerešenih slučajeva opao je dobrim delom i zbog velikog broja rešenih izvršnih predmeta. "Usko grlo" su osnovni sudovi, gde je i dalje najveći procenat nerešenih fascikli (1,2 miliona), ali i najveći priliv tužbi.

- Neki sudovi su toliko preopterećeni da smo morali da delegiramo predmete na manje opterećene sudove - dodaje Milojević. - U beogradskom Višem sudu na primer sudije imaju po hiljadu predmeta. Sve i da ne prime nijedan više, bilo bi im potrebno nekoliko godina da reše ove. Sudije Vrhovnog suda rešavaju mesečno po 35 predmeta, što je mnogo.

Posebno interesantni su slučajevi stariji od decenije. U osnovnim sudovima ih ima 1.854, a u višim 935. Svake godine ovaj broj je sve manji, ali mnogi predmeti u međuvremenu prelaze u kategoriju starih, zbog velikog priliva novih.

Statistika pokazuje da je 2016. godine efektivno radilo 2.569 sudija, što je za 400 manje nego što je potrebno. Osim sudija, veliki je deficit i administracije, zbog čega se kasni sa pisanjem presuda za već izvećane slučajeve. Prosečna starost srpskog sudije je 52 godine. Mlađih od 40 je samo 244, a starijih od 60 - 401. Većina su žene. Prosečno vreme za okončanje spora je 235 dana.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 15.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija