Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Nacionalna organizacija potrošača Srbije upozorava da ubuduće neće biti u mogućnosti da zastupa potrošače u sudskom postupku kada je reč o reklamacijama na odeću i obuću zbog visoke cene od 20.000 do 60.000 dinara koju naplaćuju instituti koji se bave poslom veštačenja


Reklamacije na odeću i obuću i dalje su među najčešćim pritužbama kupaca u Srbiji, a ovaj problem neće biti rešen sve dok država najpre ne pooštri kontrole pri uvozu, a onda i omogući potrošačima besplatno veštačenje u slučaju kada predmet dođe do suda.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) upozorila je da je problem zamene odeće i obuće možda i najveći potrošački problem i da su im vezane ruke jer instituti, koji se bave poslom veštačenja, svoje usluge naplaćuju od 20.000 do 60.000 dinara, što je neprihvatljivo za kupce.

– Upravo zbog toga ubuduće nećemo biti u mogućnosti da zastupamo potrošače u sudskom postupku kada je reč o reklamacijama na odeću i obuću, sve dok država sistemski ne reši ovaj problem. Mi ćemo i dalje pokušavati da rešimo probleme građana vansudskim putem i pregovorima sa trgovcima, ali je važno da im se omoguće sva sredstva zaštite njihovih prava - kaže Mladen Alfirović iz pravnog tima NOPS-a.

Prema podacima NOPS-a tokom prošle godine pokrenuto je 49 sudskih sporova i veći-na je rešena vansudskim dogovorom sa trgovcima. Osim garderobe, bilo je mnogo pri-tužbi na kvalitet tehničke robe čije veštačenje košta od 10.000 do 20.000 dinara koliko naplaćuju i za kompjutere, tablete ili telefone.

U kojim situacijama je građanima potrebna usluga veštačenja, Alfirović ilustruje primerom kupca koji se, recimo, žalio na kvar tehničkog uređaja.

– Potrošač koji ima problem sa uređajem ulaže najpre reklamaciju kod trgovca. On mu je odbije navodeći da je razlog za mehaničko oštećenje za šta trgovac nije odgovoran. Kupac, nezadovoljan ovim odgovorom, obraća se našem pravnom timu i dostavlja nam kompletnu dokumentaciju – kopiju fiskalnog računa, ili neki drugi dokaz o kupovini, reklamacioni zapisnik i odgovor trgovca - objašnjava Alfirović.

Kada pravnici pregledaju dokumentaciju, povezuju potrošača sa veštakom kome on predaje uređaj i kopiju dokumentacije. Ako njegova analiza pokaže da je u korist kup-ca, mišljenje dostavlja pravnicima potrošačke organizacije koji se obraćaju trgovcu sa predlogom da se spor reši mirnim putem. Ukoliko trgovac i to odbije onda se podnosi tužba.

U NOPS-u kažu da novosadski sudovi (pošto je njihova centrala u Novom Sadu) uspešno primenjuju Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), što nije slučaj u ostalim delovima Srbije. Oni tvrde da su imali primere da sudije uopšte nisu upoznate da postoji Zakon o zaštiti potrošača i da su do sada primenjivali odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Izvor: