Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA OGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH USLUGA: Od 1. aprila 2019. godine banke i finansijske institucije moraće da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama


Sve banke i finansijske institucije u Srbiji moraće do 1. aprila 2019. godine da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, društvenim mrežama, aplikacijama...

Novima pravilima Narodne banke Srbije (NBS) biće, između ostalog, i dalje moguće da banka napravi oglas u kojem se kaže "vraćamo novac" ili "dajemo poklone", ali samo ako banka zaista vraća novac bez ikakvih dodatnih uslova, što će takođe morati jasno da stoji kako u oglasu tako i na papiru koji klijent potpisuje.

Bankama je ostavljen rok, da već postojeće reklame koje koriste, do 1. juna usaglase sa novim rešenjima koja će stupiti na snagu 1. aprila 2019. godine.

Prema rečima Bojana Terzića, generalnog direktora Sektora za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS, Nacrtom odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga, o kojoj je u toku javna rasprava, detaljno su uređena pitanja koja su često bila predmet kritika javnosti, poput termina "bez kamate", "bez troškova obrade kredita", "garantovano odobravamo" ili "nula posto kamate".

"Ovom odlukom obuhvaćeni su svi načini reklamiranja, kako u elektronskim medijima, štampanim, radiju, tako i u javnom prostoru, na bilbordima, ali i na internetu, što uključuje i jutjub kanal, društvene mreže i sajtove", navodi Terzić.

Ističe da pravila važe i kada klijenta na telefon zovu službenici banke ili agencije koja u ime banke reklamira ponude.

Banke će u naredna tri meseca moći da se prilagode novim standardima, a koji su, objašnjava Terzić, jednaki onima koji postoje u EU.

Kada je reč o oglasima u elektronskim medijima, minimalna veličina slova je "17", za oglašavanje u štampanim medijima "9", za reklamiranje na posterima i plakatima "30", dok je za oglašavanje na bilbordima predviđeno da slova budu minimalne veličine "90".

U NBS kažu da su se prilikom izrade ovih pravila vodili načelima "istinitosti, transparentnosti, izbalansiranosti i primerenosti".

Za svaku od ovih kategorija je, kažu, tačno definisano šta znače.

Na primer, načelo "istinitosti" znači da oglas mora da bude tačan i ažuriran, a " transparentnosti", da svi podaci moraju biti jasno prikazani.

Princip "izbalansiranosti" govori da svi podaci vezani za proizvod koji neka finansijska institucija reklamira, moraju biti "jednako uočljivi" za prosečnog korisnika.

Kada je reč o "primerenosti", to znači da sadržaj poruke ne sme na bilo koji način da omalovažava korisnike ili konkurente.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.02.2019.
Naslov: Redakcija