Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Zakon uvodi jednu novinu, a to je da se mere izriču odmah u roku od osam sati od trenutka kada se desio neki nasilni incident i da državni tužilac u roku od 24 časa najkasnije stavlja predlog za produženje te mere koju je odredio nadležni policijski službenik. Sud je u roku od samo 24 časa dužan da odluči o produženju mere udaljenja nasilnika iz stana. Sud nema obavezu da saziva stranke, nema ročišta, van ročišta donosi odluku, što ubrzava postupak


Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) uvodi novinu da se mere izriču u roku od osam sati od trenutka kada se desio neki nasilni incident. Tanka je linija između porodične svađe ili konflikta i nasilja u porodici najnižeg intenziteta, a važno je da profesionalci naprave tu razliku, navodi zamenica javnog tužioca Gorjana Mirčić Čaluković.

Zbog obuke sudija i tužilaca, početak primene Zakona predviđen je za 1. jun 2017. godine. Novi Zakon predviđa hitne mere protiv nasilnika i veću odgovornost nadležnih. U prošlosti je bilo mnogo onih koji su ubijeni u porodičnom nasilju, jer je izostala reakcija nadležnih, iako je žrtva u više navrata tražila zaštitu.

Zakon nalaže državnim organima, pre svega javnom tužiocu, policiji, centru za socijalni rad, da sarađuju.

Oni su dužni da svakodnevno razmenjuju informacije, organizuju sastanke najmanje jednom u 15 dana i da donesu zajedničku odluku, odnosno prave individualni plan zaštite žrtve i njenu podršku.

Članom 6 Zakona predviđena je disciplinska odgovornost zbog nepostupanja zamenika javnog tužioca i sudije u rokovima koji su određeni ovim Zakonom.

"Ti rokovi su određeni rečcom odmah ili je rok 24 časa, tri dana, u zavisnosti od procesne radnje koju prati Zakon. Ovaj Zakon uvodi jednu novinu, a to je da se mere izriču odmah u roku od osam sati od trenutka kada se desio neki nasilni incident i da državni tužilac u roku od 24 časa najkasnije stavlja predlog za produženje te mere koju je odredio nadležni policijski službenik. Sud je u roku od samo 24 časa dužan da odluči o produženju mere udaljenja nasilnika iz stana. Sud nema obavezu da saziva stranke, nema ročišta, van ročišta donosi odluku, što ubrzava postupak i to je nešto što mi do sada nismo imali", kaže Gorjana Mirčić Čaluković.

Napominje da taj Zakon represivnim organima, kao što su policija i tužilaštvo, sada daje preventivnu ulogu i nalaže im da u slučajevima kada ne postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično delo reaguju izricanjem hitnih mera.

Izvor: Vebsajt RTS, 21.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija