Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Predsednik RS dostavio Narodnoj skupštini novu listu sa dva kandidata za članove Odbora Agencije, pošto prethodna nije ispunjavala sve Zakonom predviđene uslove


Predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, predložio je Nenada Tešića i Marka Blagojevića za članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Predsednik je Narodnoj skupštini Republike Srbije dostavio novu listu sa dva kandidata za članove Odbora Agencije pošto prethodna, kako je naveo, nije ispunjavala sve uslove predviđene Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

Inače, podnošenjem nove liste kandidata Narodnoj skupštini, Nikolić je povukao listu kandidata koju je podneo 26. decembra 2016. godine, a na kojoj su bili Sanja Marić iz Beograda i Nedeljko Tenjović iz Kragujevca.

U obrazloženju nove liste Nikolić je naveo da smatra da predloženi kandidati poseduju stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, a dostavljene su i pisane saglasnosti da kandidati prihvataju kandidaturu i njihove biografije.

Nenad Tešić je docent na Pravnom fakultetu u Beogradu, predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a između ostalog je i član Komisije za pomilovanje Predsednika Republike Srbije.

Marko Blagojević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, radio je u Trećem opštinskom sudu, PIO fondu, od 2007. do 2010. godine u Kabinetu direktora Narodne kancelarije predsednika Srbije, a od 2011. godine je zaposlen u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, gde je viši samostalni stručni saradnik za kadrovsko-normativne poslove.

Trenutno Odbor Agencije ima šest od ukupno devet članova.

Prema Zakonu, za člana Odbora može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen fakultet, najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđeno za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije člana Odbora Agencije.

Član Odbora ne može da bude član političke stranke.

Članove Odbora Agencije bira Narodna skupština Republike Srbije na predlog skupštinskog Administrativnog odbora, Predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, Vrhovnog kasacionog suda, Državne revizorske institucije, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, putem zajedničkog dogovora, Socijalno-ekonomskog saveta, Advokatske komore Srbije i udruženja novinara u Srbiji, putem zajedničkog dogovora.

Izvor: Vebsajt B92, 20.02.2017.
Naslov: Redakcija