Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADIONICA "ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE - PREPOZNAVANJE I SPREČAVANJE SLUČAJEVA DISKRIMINACIJE U RADU ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE" 3. MARTA 2017. GODINE


Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuju regionalne radionice pod nazivom "Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave".

Radionice su namenjene načelnicima opštinskih/gradskih uprava, zamenicima načelnika i sekretarima skupštine opštine/grada, a nastale su iz potrebe da se u potpunosti primeni antidiskriminacioni pravni okvir i unaprede znanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Učesnici radionice biće upoznati sa pojmom i oblicima diskriminacije, ulogom i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nadležnostima lokalne samouprave u kontekstu primene antidiskriminacionog zakonodavstva, kao i sa načinima reagovanja u konkretnim slučajevima, kroz prikaz relevantne prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Pored toga, učesnici će biti osposobljeni da prepoznaju diskriminaciju u svom poslovnom okruženju, utvrde kriterijume za identifikovanje diskriminacije u praksi i da reaguju u okviru svojih nadležnosti.

Radionica će biti održana 3. marta 2017. godine, Beograd, Skupština grada (Trg Nikole Pašića 6), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 27. februar.

Prijavni formular je potrebno dostaviti faksom na broj 011/3220 566 ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org.

Izvor: Vebsajt SKGO, 20.02.2017.