Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 27: Nije poznato kada će Poglavlje biti otvoreno, te koliko bi pregovori mogli da traju. Srbija će najviše morati da uradi po pitanju otpada i deponovanja istog, otpadnih voda i vazduha. Jedan od glavnih izazova, osim manjka novca, je nedostatak stručnjaka


Mnogo će koštati – prva je asocijacija za pregovaračko Poglavlje 27, koje bi Srbiju trebalo da približi ekološkim standardima Evropske unije. Iz godine u godinu, nadležni ponavljaju cena toga je najmanje 10 milijardi evra.

Kroz Poglavlje 27, Srbija bi trebalo da usvoji oko 700 propisa, što je oko 5.000 strana evropskih standarda životne sredine. Na primer, kada je reč o vodama, Srbija bi, samo u toj oblasti, trebalo da prilagodi standarde sa 10 evropskih direktiva.

Iako je bilo najava da će Srbija Poglavlje 27 otvoriti u 2016. godini država je za otvaranje Poglavlja dobila "zeleno svetlo" tek u januaru 2017. godine. Ipak, ova oblast još nije otvorena.

Šta nas čeka u narednim godinama? Proces je nepredvidiv. Ne zna se kada će Poglavlje 27 biti otvoreno niti koliko bi pregovori mogli da traju. Ipak, zna se šta su "crne tačke" pregovora. Ako nepregledan spisak ekoloških problema svedemo na tri, tokom pregovora, Srbija će najviše morati da uradi po pitanju otpada i deponovanja istog. Na to se nadovezuju otpadne vode i vazduh.

A koliko će pregovori ulepšati sliku pojedinih reka, divljih deponija ili vode za piće? Ne u potpunosti. Jer, poglavlje o ekologiji, koliko god zahtevno, nije metla Srbije. Usvajanje dokumenata biće obaveza za Srbiju, a pregovaraće se o rokovima za primenu tih propisa koji mogu biti i deceniju posle ulaska u uniju. Tako je, na primer, Hrvatska usvojila propise za problem otpada, ali su susedi dogovorili 2025. godinu kao rok da dostignu standarde.

Naime, Srbija ima samo 44 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, od kojih samo 8 radi prema evropskim standardima.

"Srbija bi morala da ima najmanje 300 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Samo Beogradu je potrebno 5", objašnjava Dobrila Kujundžić, savetnica u Republičkoj direkciji za vode.

Srbija će tokom pregovora predložiti Evropskoj komisiji da ta postrojenja budu izgrađena od 2021. do 2041. godine za šta će biti potrebno oko 4,9 milijardi evra. Pitanje je da li će tokom pregovora Evropska unija prihvatiti rokove koje Srbija predlaže.

Evropska komisija je u skrining izveštaju navela da je jedan od glavnih izazova za Srbiju kada je reč o Poglavlju 27, osim manjka novca za tu oblast i nedostatak stručnjaka.

Trenutno na usaglašavanju životne sredine sa evropskim standardima radi 367 ljudi u Srbiji.

"Biće nam potrebno 1.000 ljudi za pregovarački proces", procenjuje Milan Stevanović, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Vladi Republike Srbije problem nedostatka stručnjaka u oblasti životne sredine još nije na agendi. Na primer, u decembru 2016. godine u vladinom Odseku za zaštitu voda čak je došlo do smanjenja kapaciteta zbog unutrašnje reorganizacije.

"Tokom prethodne godine Republička direkcija za vode nije unapredila kapacitete. Još uvek su 5 stalno zaposlenih angažovani na poslovima koji se odnose na evropsko zakonodavstvo u oblasti rada", ukazuje Dušanka Stanojević iz Odseka za zaštitu voda Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Nema naznaka kada bi broj eksperata u oblasti životne sredine mogao da se poveća u srpskoj administraciji. "Imamo i zabranu zapošljavanja", podseća Stana Božović, državna sekretarka za zaštitu životne sredine.

Koji je zadatak nevladinih organizacija kojima je u fokusu životna sredina? S obzirom na to da Vlada vodi pregovarački proces, civilno društvo bi trebalo da ima uvid u isti, kao i da utiče na odluke i idejama doprinese procesu pridruživanja.

"Uloga organizacija civilnog društva koje rade na lokalu je značajna jer mogu pripremiti zajednicu za nove standarde i upoznati je sa brojnim direktivama i propisima Evropske unije" stav je Mihaila Dimovskog, izvršnog direktora Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC).

Izvor: Vebsajt N1, Adam Santovac, 21.02.2017.
Naslov: Redakcija