Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, O ZAŠTITI PRIRODE I O UPRAVLJANJU OTPADOM: Predviđeno je osnivanje Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, čuvar zaštićenog područja dobija status službenog lica, prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 19. februara 2016. godine set zakona iz oblasti životne sredine i to:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine je, pored ostalog, predviđeno formiranje Zelenog fonda, kao budžetskog fonda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015).

Zeleni fond omogućiće ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine i doprineti smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanaciji zagađenih lokacija, uklanjanju istorijskog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju, unapređenju sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoju reciklažne industrije, kao i uspostavljanju zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta – zelenog zapošljavanja.

Uz to, biće uveden nacionalni metaregistar, odnosno nacionalna elektronska baza podataka, kako bi se obezbedio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ima za cilj da, pored ostalog, doprinese razvoju privrede, obezbedi kontinuitet u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, uspostavljanju kontinuiteta u sistemu finansiranja upravljanja otpadom, uključujući i upravljanje posebnim tokovima otpada, kao i uspostavljanju osnova cirkularne, odnosno zelene ekonomije.

Njima će se obezbediti kontinuitet u radu novih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole za period od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole, što će doprineti razvoju privrede i sprečavanju nastanka velikih troškova koje bi privredni subjekti imali usled obustave rada ovih postrojenja u periodu od završetka probnog rada do dobijanja integrisane dozvole (zakonski rok od 240 dana).

Prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost, što će obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu.

Zakonom se uspostavlja tržište otpada kako bi se promet i tretman odvijali legalno, transparentno i efikasno, omogućava se uvid i kontrola u količine i vrste otpada nastalog na teritoriji Srbije, kao i na njegove tokove, a to će doprineti eliminisanju nelojalne konkurencije i sive zone.

uređenje tržišta otpada će dovesti do razvoja konkurencije, zdravih tržišnih uslova, niže cene zbrinjavanja otpada, kao i do povećanja budžetskih prihoda po osnovu naplate poreza na dodatu vrednost i ostalih poreskih obaveza. Promet sekundarnih sirovina i razvoj reciklažne industrije je od nacionalnog interesa, jer se obezbeđuje trgovanje preko organizovanog tržišta.

Zakonom se vrši i klasifikacija operatera, kojom se žele postići lojalna konkurencija među operaterima, koji učestvuju u zbrinjavanju otpada, podsticaj većim ulaganjima u viši stepen reciklaže - dobijanje gotovih proizvoda, a ne poluproizvoda ili sekundarnih sirovina, kao i veća transparentnost u oblasti upravljanja otpadom.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode se pored ostalog utvrđuje nadležnost Ministarstva za davanje saglasnosti na sektorske planove i programe korišćenja prirodnih resursa u zaštićenim područjima i području ekološke mreže.

Po prvi put se u zakonodavsto uvodi pojam "geoparka", kao područja jasno definisane površine u okviru koje se štite, čuvaju, prezentuju i promovišu objekti geonasleđa.

Predviđeno je i da Ministarstvo obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I, II i III kategorije na internet stranici Ministarstva, kao i da čuvar zaštitćenog područja dobija status službenog lica.

Zakonom se regulišu pitanja prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, a uvodi se posebno licenciranje i kontrola zooloških vrtova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija