Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojeni predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i predlozi zakona o javnom zdravlju i o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti


Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj, 20. februara 2016. godine:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Predlog zakona o javnom zdravlju,
  • Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama uspostavlja efikasni mehanizam koji omogućava državnim i lokalnim organima da realizuju projekte od opšteg interesa kroz javno-privatno partnerstvo na osnovu jasnih pravila.

Takođe, obezbeđuje okvir za transparentnu i pravičnu tendersku proceduru u postupku traženja privatnog partnera za takve projekte, sa jednakim tretmanom svih ponuđača.

Predlog zakona će omogućiti privlačenje domaćih i stranih investitora i banaka za finansiranje ili sufinansiranje projekata od opšteg interesa.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji se obezbeđuje normalizacija poslovanje poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja njihovih poreskih obaveza u narednom periodu.

Na taj način stvaraju se uslovi za normalizaciju poslovanja tih poreskih obveznika, uz očuvanja nivoa socijalne zaštite najugroženijih slojeva društva i daljeg podsticanja privrednih aktivnosti.

Predlog zakona o javnom zdravlju ima za cilj ostvarivanje javnog interesa, stvaranjem uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem sveobuhvatnih aktivnosti društva.

Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, kao i njihovom odstranjivanju i iskorenjivanju.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 20.02.2016.
Naslov: Redakcija