Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Pravna lica i preduzetnici dužni su da do kraja februara 2016. godine, za statističke i druge potrebe, dostave APR Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj i izjave o neaktivnosti. Izveštaji potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku


Pravna lica će ubuduće sve finansijske i druge izveštaje za 2015. godinu moći da dostavljaju isključivo u elektronskoj formi, i ništa se više neće dostavljati u papirnom obliku, rečeno je na konferenciji Agencije za privredne registre (APR).

Izveštaji koji budu dostavljani u papiru neće se obrađivati, kažu u APR i ističu da su pravna lica i preduzetnici dužni da do kraja februara 2016. godine, za statističke i druge potrebe, dostave APR Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu.

APR je u obavezi da ih obradi do 31. marta, te se već u aprilu može očekivati saopštavanje prvih podataka, odnosno objavljivanje izveštaja.

Ukoliko obveznik ne dostavi podatke, za statističke i druge potrebe do propisanog roka predviđene su novčane kazne za privredni prestup.

Kazne su predviđene za one koji izveštaje ne dostave do propisanog roka, ako nisu razvrstani podaci, kao i za korišćenje podataka iz registra suprotno odredbama Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon).

Registrator u registru finansijskih izveštaja u APR, Ružica Stamenković, rekla je da je novina javno objavljivanje finansijskih izveštaja na sajtu APR.

Po Zakonu, objavljuju se i oni izveštaji koji ostanu sa nedostacima, odnosno čak i ako pravno lice odluči da ne ispravi ono što su u APR naveli da je potrebno.

"Ako do 31. oktobra ne isprave svoje finansijske izveštaje imamo obavezu da ih kao neispravne i nepotpune objavimo", rekla je Stamenković.

Ukoliko se izveštaj dostavi u papirnoj fomi on se neće obrađivati, ukoliko se kasnije ne dostavi do kraja oktobra u elektronskoj formi, rekla je Stamenković.

Protiv svih pravnih lica koja nisu imala poslovnih događaja u 2015. godini, niti su u poslovnim knjigama imala podatke o imovini i obavezama, a ne dostave Izjavu o neaktivnosti, biće podnete prijave za privredni prestup.

Do kraja februara obavezno se dostavljaju izveštaji za statističke potrebe za 2015. (uvek za poslovnu godinu jednaku kalendarskoj), izjave o neaktivnosti za 2015. (obveznici koji nisu imali poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama u 2015.), a takođe do kraja februara ove godine mogu da se dostave i istovremeno izveštaji za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaji za 2015. (obveznici koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj).

Očekuje se da će 80 odsto pravnih lica dostaviti istovremeno oba izveštaja.

Zakon nisu dužne da primenuju crkve i verske zajednice, direktni i indirektni korsinici budžetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, stambene zgrade, kao i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo.

Poseban informacioni sistem Agencije korisnicma je dostupan od 1. februara ove godine.

Sve vrste fianansijskih izveštaja i dokumentacija za 2015. se moraju dostaviti agenciji isključivo primenom posebnog informacionog sistema u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Svi zakonski zastupnici mikro pravnih lica i preduzetnika moraju pribaviti kvalifikovani elektronski potpis.

Kvalifikovane elektronske potpise u Srbiji izdaje pet sertifikacionih tela: JP Pošta Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Privredna komora Srbije, "Halkom" Beograd i "E-smart" Beograd.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.02.2016.
Naslov: Redakcija