Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE: Nedostaju mere za podsticanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva, napominje Radna grupa Nacionalnog konventa za EU


Predlog Nacionalne strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine predstavlja korak unazad u odnosu na prethodnu, ocenila je Radna grupe Nacionalnog konventa za Evropsku uniju za pregovaračko poglavlje 2 i 19. Saopštenje te organizacije je usledilo nakon javne rasprave o tom dokumentu.

Fondacija Centar za demokratiju, koja je koordinator Radne grupe, podseća da je ciljana vrednost za aktivne mere zapošljavanja u prethodnoj strategiji bila 0,5 odsto BDP-a u 2020. godini, što je daleko više od nove vrednosti od 0,2 procenta, koja je planirana za period do 2026. godine.

"Sa tako skromnim izdvajanjima Srbija će i dalje ostati na začelju Evrope i sa najnižim obuhvatom merama aktivnih mera zapošljavanja", navodi se u saopštenju Fondacije Centar za demokratiju.

Iz te fondacije podsećaju da je u Srbiji tokom 2018. godine u aktive mere zapošljavanja bilo uključeno 5,1 odsto nezaposlenih.

Prema njihovim podacima na nivou EU najmanji obuhvat imala Rumunija (5,3 odsto), dok je najveći imala Belgija (76,5 od 100 nezaposlenih).

Naglašava se da je u Srbiji tokom 2019. godine obuhvat nezaposlenih tim merama opao na 4,7 na 100 nezaposlenih.

Podseća se da se to dešava uprkos oceni Evropske komisije da u Srbiji "nedostaju adekvatni finansijski i institucionalni resursi za zapošljavanje i socijalnu politiku".

U predlogu nove strategije nedostaju mere za podsticanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva, napominje Radna grupa Nacionalnog konventa za EU za pregovaračko poglavlje 2 i 19 i "potpuno je izostalo" u ovom dokumentu.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 18.01.2021.
Naslov: Redakcija