Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: "EPS Distribucija" šalje ugovore o preuzimanju brojila, pojedina udruženja savetuju da ih ne treba potpisivati


"EPS distribucija" od prošle sedmice šalje potrošačima ugovore o preuzimanju brojila i priključne opreme. Neka udruženja potrošača savetuju da se ne potpisuju ugovori. Nadležni poručuju da je to njihova zakonska obaveza. Za građane je besplatno i mogu da izaberu - hoće li brigu o održavanju da prebace na distribuciju.

"EPS distribucija" već je preuzela 600.000 mernih mesta. Taj posao obavlja se u fazama i već su poslali ugovore na adrese još 650.000 domaćinstava. Osnovna zamerka udruženja potrošača je nedovoljno precizan ugovor o preuzimanju, jer su te strujomere i opremu mnogi građani sami finansirali.

"Tačno je da Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012, 124/2012 i 145/2014 - dr. zakon) propisuje obavezu EPS-u da preuzme te instrumente u svoju nadležnost, ali tu nigde ne kaže da to treba da bude besplatno. Obratićemo se i EPS-u da objasne šta je konkretna korist potrošača od preuzimanja tih mernih instrumenata i šta bi eventualno sutra mogla da bude neka šteta", navodi Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača "Efektiva".

Eventualno, kaže, da li bi sutra "EPS distribucija", kao novi vlasnik, krenula da naplaćuje iznajmljivanje iste u slučaju ako bi potrošač hteo da promeni snabdevača.

Pored EPS-a, u našoj zemlji aktivno je još desetak snabdevača i nadležni ističu da i u slučaju promene snabdevača potrošači ne snose nikakve troškove. Kažu, potpisivanje ugovora o preuzimanju mernih uređaja je na dobrovoljnoj osnovi i u interesu građana.

"Potpisivanjem ugovora o preuzimanju mernih ormara, opreme, priključnih vodova i pratećih instalacija građani nemaju nikakav trošak održavanja. Ukoliko krajnji korisnici potpišu ugovor o preuzimanju, 'EPS distribucija' je odgovorna za buduće održavanje merno razvodnih ormara i opreme", kaže Darko Nedović iz "EPS distribucije".

Ukazuje da će korisnik, ukoliko ne potpiše ugovor o preuzimanju, biti odgovoran za buduće održavanje, što znači da će snositi troškove u slučaju kvara, požara i tehničke neispravnosti.

U Srbiji ima 3.600.000 mernih mesta. A zbog bezbednosti, prioritet je i zamena drvenih dotrajalih ormara za brojila.

Cilj je uvođenje pametnih brojila, daljinsko očitavanje i uopšte digitalizaciju u toj oblasti, što je i praksa Evropske unije.

Izvor: Vebsajt RTS, Ružica Vranjaković, 19.01.2021.
Naslov: Redakcija