Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MEDIJI DA POŠTUJU PRAVA MALOLETNIKA


Više od 110 žena advokata i advokatskih pripravnika Advokatske komore Srbije podnelo je Vladi, Ministarstvu kulture i informisanja i novinarskim udruženjima Peticiju kojom traže da se mediji uzdrže od prakse kršenja prava maloletnika objavljivanjem osetljivih ličnih podataka i njihovih fotografija.

Ovo se posebno odnosi na podatke iz krivičnih postupaka u kojima je izričito propisana tajnost u cilju zaštite maloletnika, navodi se u peticiji.

Advokatice traže da se u svim slučajevima koji se tiču maloletnih oštećenih mediji trajno obavežu da će poštovati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013) "Marijin zakon", Posebni protokol o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja, Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), kao i Kodeks novinara Srbije.

Takođe 119 advokatica i pripravnica traži da se medijima trajne zabrani da objavljuju lične podatke i fotografije maloletnika oštećenih krivičnim delom kao i da se momentalno zabrane mediji koji prekrše ovu zabranu.

Advokatice sugerišu i kažnjavanje svih odgovornih za objavljivanje fotografija i ličnih podataka, uključujući ime i prezime, adresu stanovanja maloletnih lica oštećenih krivičnim delom.

Apeluju i na sve javne ličnosti, političare, novinare i državne službenike da se trajno uzdrže od javnog komentarisanja postupaka u kojima su oštećena maloletna lica.

U inicijativi se navodi da senzacionalistički naslovi o maloletnicima uz njihove fotografije na naslovnoj strani ne služe informisanju, već predstavljaju svojevrstan vid besprizorne i nepotrebne brutalnosti prema samom maloletnom licu, kao i prema javnosti.

"Neporeciva je uloga medija na formiranje javnog mnjenja, pa je utoliko pre i njihov zadatak da se uzdrže od svakog oblika kršenja ljudskih prava, a posebno prava maloletnih lica. Objavljivanje njihovih fotografija i podataka ispod sablažnjujućih naslova je nedopustivo, jer dugoročno posmatrano, kod maloletnih lica može prouzrokovati težu posledicu trajne prirode i naneti veći stepen duševnog bola od samog krivičnog dela kojim je oštećeno", navodi se u peticiji.

Advokatice upozoravaju da bi takva praksa u javnosti mogla da dovede do toga da prag tolerancije bude smanjen do te mere da javnost postane surovo neosetljiva na posledice takvog čina.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 17.01.2020.
Naslov: Redakcija