Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Bolovanje sa 100 odsto naknade za roditelje teško bolesne dece do njihove 18. godine


Bolovanje u trajanju od dva meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100 odsto bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva, samo su neke od novina Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ove izmene zakona stigle su u skupštinsku proceduru, a ukoliko bi predlozi bili usvojeni, gotovo celokupan sistem zdravstvenog osiguranja bio bi znatno izmenjen. Po sadašnjem Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) svi koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć. Predlogom novog zakona ova mogućnost je proširena, pa će lečenje bez overene knjižice biti prošireno na palijativno zbrinjavanje, na obaveznu vakcinaciju i imunizaciju, kao i na skrining preglede.

- DUŽE BOLOVANJE -

Novim zakonom uređuju se pitanja koja se tiču bolovanja. Novina je da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 60 dana, umesto do 30 kako je sada u važećem zakonu. Međutim, ništa nije menjano kada je reč o tome ko će to bolovanje isplaćivati. I dalje će prvih 30 dana plaćati poslodavac, a od 31. dana bolovanje će isplaćivati RFZO.

- HOSPITALIZACIJA BEZ UPUTA -

Još jedna od novina je da, osim izabranog lekara, i lekar specijalista koji pacijenta leči po uputu izabranog lekara može neposredno da uputi pacijenta na bolničko lečenje ukoliko proceni da je taj vid lečenja potreban. To znači da ukoliko pacijenti moraju da ostanu u bolnici, ne moraju da se vraćaju kod lekara opšte prakse u dom zdravlja po uput.

- NEGA DETETA -

Izmenama zakona predloženo je da roditelji dece obolele od najtežih bolesti imaju pravo da budu na bolovanju dok im deca ne napune 18 godina. Ono što je najbitnije, za sve to vreme primaće 100 odsto zarade.

To pravo roditeljima, međutim, nije apsolutno zagarantovano već će morati da se obnavlja na svakih šest meseci. U slučaju ozdravljenja deteta roditelj nastavlja da radi.

- SKRINING I PLAĆANJE LEČENJA -

Korisnici osiguranja koji budu pozivani na skrining preglede a ne odazovu se ili ne dostave opravdanje za izostanak, u slučaju da se razbole moraće sami da plate do 35 odsto pune cene lečenja. Cilj ovakvog predloga nije kažnjavanje građana već namera da se podigne svest o preventivnim pregledima, odnosno skrininzima.

- PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE -

Palijativno zbrinjavanje, odnosno zbrinjavanje umirućih pacijenata, bez obzira na vrstu i tip bolesti, pašće u celini na teret osiguranja. Ta nega podrazumevaće otklanjanje psihološke i fizičke patnje, odnosno bola zdravstvenog osiguranika. Pravo na palijativno zbrinjavanje imaće i oni kojima poslodavci ne uplaćuju redovno doprinose (zbog čega neretko imaju neoverenu zdravstvenu knjižicu).

Pacijenti koji do zdravstvene ustanove u kojoj se leče imaju više od 50 kilometara ubuduće će imati plaćen prevoz

- JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO -

Po prvi put u zakon je uvršćeno javno-privatno partnerstvo. To znači da preduzetnik može da sklopi ugovor sa RFZO na, recimo, 20 godina da obavlja zdravstvenu delatnost u državnoj bolnici. On bi, tako, bio u obavezi da sredi taj deo bolnice i nabavi svu potrebnu aparaturu za određenu granu medicine kojom bi se bavio. Pacijenti bi se tu lečili o trošku osnovnog zdravstvenog osiguranja, preduzetniku bi plaćao RFZO, a bolnica bi bila savremeno opremljena. Po isteku ugovora, sve uloženo ostaje bolnici.

- DOPLATA ZA BOLJE USLOVE -

Data je mogućnost da građani koji žele bolju i kvalitetniju medicinsku rehabilitaciju, lekove, medicinska sredstva i zdravstvene usluge to mogu i da doplate. Primera radi, ukoliko je pacijentu potrebno neko pomagalo na teret osiguranja, RFZO može da mu izda mehanička kolica.

To pomagalo će svakako vršiti funkciju, ali ako lekar smatra da mu trebaju bolja kolica, predloženo je da se tom takvom licu isplati novčani iznos u visini kolica koja bi dobio na teret osiguranja, a onda on sam doplati za bolje pomagalo.

- PLAĆEN PREVOZ DO BOLNICE -

Proširena su prava na naknadu troškova prevoza. Pacijenti kojima je do prve zdravstvene ustanove potrebno više od 50 kilometara, ubuduće će imati plaćen prevoz. To pravo će moći da ostvare ukoliko su prešli 50 kilometara da bi došli do lekara, odnosno ova novina isključivo je vezana za kilometražu koju pacijent mora da pređe da bi se lečio, što je zagarantovano pravo svakoga od nas.

- PREVOZ POSMRTNIH OSTATAKA -

U novi zakon uključeno je i pravo na naknadu troškova prevoza posmrtnih ostataka onih ljudi kojima su izvađeni organi radi transplantacije u zdravstvenoj ustanovi koja se ne nalazi u mestu prebivališta pokojnika. Transport će ići na teret RFZO.

Izvor: Vebsajt Blic, Andriana Janković, 18.01.2019.
Naslov: Redakcija