Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TESTENINA: Pravilnik je u primeni od 1. januara 2018. godine i definiše zahteve kvaliteta za žita, mlinske i pekarske proizvode i testenine, kao i minimalne zahteve kvaliteta za žito za ljudsku upotrebu, ali i nazive proizvoda pod kojima se pojedini proizvodi stavljaju u promet


1. januara 2018. godine počela je primena novih pravila za pekarsku industriju kako bi se stalo na kraj brojnim prevarama na domaćem tržištu.

Novim Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina ("Sl. glasnik RS", br. 68/2016 - dalje: Pravilnik) je definisan i određen broj procenata koliko koji hleb treba da sadrži određenog brašna da bi se mogao naći u prodaji pod određenim imenom.

O novom Pravilniku i njegovoj primeni više je rekao predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.

"Prvi korak je promena Pravilnika i donošenje novog propisa o proizvodnji i prodaji hleba i peciva, ali propis kao "mrtvo slovo na papiru" ne znači ništa ako se ne primenjuje. Sledeći korak je inspekcijski nadzor, mi već imamo načelno ugovoren sastanak sa Poljoprivrednom komorom da se zajednički krene u kontrolu", rekao je Papović.

"Proizvođači su imali dovoljno vremena da se pripreme na nova pravila, jer je Pravilnik usvojen u avgustu 2016. godine. Nakon njihovih brojnih žalbi i odlaganja, novi Pravilnik je konačno počeo da se primenjuje", kaže Papović.

Hleb proizveden od drugih vrsta žita u prodaju se stavlja pod nazivom brašna od kog je pravljen (ražani, heljdin, kukuruzni, speltin...). Osim toga Pravilnikom je predviđeno da svaki proizvod u pekari mora imati specifikaciju sa tačnim sastojcima koje sadrži.

Pa sada da bi se hleb nazvao ražanim, potrebno je da ima najmanje 70 odsto ražanog brašna. Kukuruzni hleb mora imati 60 odsto kukuruznog brašna, dok heljdin hleb treba da sadrži 30 odsto heljde.

Osim hleba i peciva Pravilnik je jasno odredio da su pekari dužni da u burek stave 20 odsto nadeva, da bi se mogao prodavati pod tim imenom.

Izvor: Vebsajt Kurir, 18.01.2018.
Naslov. Redakcija