Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2018-2020: Cilj ERP-a je poboljšanje fiskalnog planiranja


Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020 ima za cilj da pomogne unapređenju načina fiskalnog planiranja i realizacije krupnih projekata, ukazao je ministar finansija Dušan Vujović.

"Cilj ovog Programa je da poboljšamo sopstveni način planiranja i realizacije krupnih projekata i unapredimo način sagledavanja potrebnih resursa u odnosu na planirane i očekivane rezultate. Definisanjem prioriteta omogućavamo najbolji način da naše želje svedemo u raspoložive okvire sa stanovišta budžeta, kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta", istakao je ministar u uvodnom obraćanju na javnoj konsultaciji o ERP-u.

U konsultacijama su učestvovale organizacije i institucije okupljene u Nacionalnom konventu o EU, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija, i dodaje da je ovim događajem zaključen drugi krug konsultacija.

U cilju što sveobuhvatnijeg uključivanja civilnog društva u proces pripreme i kasnijeg sprovođenja ERP 2018-2020, na početku ovogodišnjeg ciklusa potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja primene programa ERP 2018-2020 i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), čiji rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji za sprovođenje Platforme 21. decembra prošle godine.

ERP 2018-2020 je prošao dva ciklusa javnih konsultacija, a pored Platforme, predstavljen je i lokalnim samoupravama na Godišnjoj konferenciji SKGO 12. decembra i narodnim poslanicima na sednicama relevantnih skupštinskih odbora 15. decembra prošle godine.

Nacrt ERP 2018-2020 stavljen je javnosti na uvid dva puta na veb-sajtu Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru ERP 2018-2020. organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, reforma tržišta energije i transporta, sektorski razvoj, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija, trgovinske reforme, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je dokument koji Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika.

Izvor: Vebsajt Novosti, 19.01.2018.
Naslov: Redakcija