Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Od 1. januara 2016. godine ukinuta je obaveza lica koja se prvi put zapošljavaju da imaju radnu knjižicu. Radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i dalje će od osiguranika tražiti, uz zahtev za penziju, i radnu knjižicu kao dodatni kontrolni dokument, mada su Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) one prestale da važe 1. januara 2016. godine, potvrđeno je u PIO fondu.

Radne knjižice, izdate zaključno sa 31.12.2015. godine, ostaju kao javne isprave, a podaci upisani u njih mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa iako više ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju njihovi duplikati, niti da se u njih unose bilo kakvi podaci posle 31.12.2015. godine.

Umesto knjižice poslodavac je dužan da za zaposlenog, sa kojim je zasnovao radni odnos posle 1. januara 2016. godine ili kome je prestao radni odnos posle tog datuma, podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (M obrazac), objašnjavaju u PIO fondu.

U jedinstvenu prijavu se unose svi podaci koji su se unosili u radnu knjižicu, što znači da se nalaze u matičnoj evidenciji Fonda PIO. Ukoliko su zaposlenima potrebni dokazi o podacima iz osiguranja, uverenja mogu dobiti u Fondu PIO o svim periodima zaposlenja, odnosno osiguranja.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović- Stojanović, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija