Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU: Rok za usklađivanje broja zaposlenih sa podacima iz Odluke do početka februara 2016. godine. Predsednici opština i direktori državnih ustanova koji do tada ne budu smanjili broj zaposlenih biće kažnjeni novčano i do dva miliona dinara. Za direktore koji odobre nova zapošljavanja predviđena je kazna od 120.000 do 150.000 dinara


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo postupak kontrole sprovođenja Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 114/2015 - dalje: Odluka) i upozorilo korisnike javnih sredstava da je ostalo još desetak dana da se ona sprovede.

Ministarstvo će tokom kontrole proveravati trenutno stanje u svakom subjektu, kako bi se utvrdilo na koji način i u kojoj meri se poštuje Odluka i ustanovilo da nema zloupotreba.

Po utvrđenom stanju o sprovedenoj Odluci, Ministarstvo će predati detaljan Izveštaj Vladi Republike Srbije koji će sadržati starosnu strukturu svih koji su dobili otpremnine, broj penzionisanih lica, broj zaposlenih koji su se odlučili na sporazumni raskid radnog odnosa, kao i poslove koji su ti zaposleni obavljali.

Odluka je usvojena 2. decembra 2015. godine kada je dogovorena intenzivnija saradnja kako bi se osiguralo da se racionalizacija sprovodi u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) i po principima koje je postavilo Ministarstvo.

Ministarstvo upozorava korisnike javnih sredstava da će se poštovanje Zakona strogo kontrolisati, te da u toku sprovođenja Odluke vode računa da se racionalizacija vrši kroz reorganizaciju rada koja će omogućiti trajno ukidanje radnih mesta ili smanjenje broja izvršilaca.

Kako je navedeno, nikako proglašavanjem za višak onih zaposlenih čije je radno mesto potrebno i za koje ne postoji zamena na radnom mestu koje se može ukinuti. Takve su se zloupotrebe dešavale u prošlosti iz ličnih razloga ili jer je takav zaposleni stekao uslov za penziju.

Nakon toga su za rad na istim poslovima zapošljavana nova lica, ali sada to neće biti moguće, što znači da bi se dvostruko štetila država: prvo za iznos otpremnine koja se isplaćuje bez opravdanja i koja je u ovim slučajevima po pravilu vrlo visoka i drugo jer umanjuje kapacitet organizacije da izvrši zadatke.

U ovoj fazi racionalizacije u najvećem broju slučajeva, iznalaženje suvišnih radnih mesta bilo je jednostavno, jer se vodilo računa o tome da se broj zaposlenih naročito umanjuje onim korisnicima koji prevazilaze standarde postavljene resornim propisima.

Kako je ranije saopšteno ukupan broj zaposlenih treba da se smanji za 14.512 i to 8.511 u republičkim organima, 250 u AP Vojvodina i 5.751 u jedinicama lokalne samouprave.

Odluka se odnose na celokupni javni sektor, uključujući i javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje Vlada Republike Srbije sprovodi spečifične programe restrukturiranja.

Zakon nalaže da korisnici javnih sredstava prilagode sistematizacije radnih mesta maksimalnom broju i od njih je zatraženo da reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavljati sa manje zaposlenih. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.01.2016.
Naslov: Redakcija