Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na zahtev javnosti i Svetske banke radi na izradi rešenja kako bi se funkcioneri uvrstili u Nacrt zakona


U skladu sa zahtevima javnosti i Svetske banke, radi se na izradi rešenja kako bi se funkcioneri, naročito oni u izvršnoj vlasti, uvrstili u Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Kako je navedeno, to pitanje je naišlo na pravne poteškoće, s obzirom na nepostojanje jedinstvene regulative koja određuje status funkcionera, a cilj je da se njihove zarade ograniče srazmerno nivou odgovornosti.

Taj zakon neće uređivati plate onih funkcionera koje su u dosadašnjim reformskim procesima već uređene posebnim zakonima, u skladu sa evropskim standardima, i koje predstavljaju garant njihove nezavisnosti, poput sudija, Zaštitnika građana...

Koncept Nacrta zakona izmenjen je tako što se uporedivost poslova postiže najpre razvrstavanjem u 12 platnih grupa, za koje zakon utvrđuje i kriterijume razvrstavanja, kao i opšte opise platnih grupa, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je razrađena i matrica sa rasponom koeficijenata platnih grupa i platnih razreda, što značajno unapređuje transparentnost procesa kojim će se, u skladu sa tim zakonom, zarade u državi međusobno usklađivati.

Takođe, u cilju potpune transparentnosti i uporedivosti, Nacrt zakona obavezuje Ministarstvo da redovno objavljuje i ažurira Katalog radnih mesta, odnosno zvanja i funkcija.

Tim Katalogom, precizira se, popisani su svi poslovi koji se obavljaju na radnim mestima u javnom sektoru, a takođe će sadržati i popis zvanja, i položaja državnih službenika i službenika u organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, popis svih funkcija, platne grupe i platne razrede, uzimajući u obzir korektivne koeficijente, u koja su svrstana radna mesta, zvanja, položaji i funkcije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.01.2016.
Naslov: Redakcija