Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDNICA SKUPŠTINE BEOGRADA: Prihvaćen predlog za promenu Statuta grada i doneto više pravnih akata


Skupština grada Beograda prihvatila je predlog za promenu Statuta grada Beograda i donela zaključak o pristupanju ovoj promeni.

Takođe, doneta je i Strategija upravljanja rizicima grada Beograda, čiji osnovni cilj je poboljšanje upravljanja rizicima, koje podrazumeva identifikovanje, procenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama.

Novom Odlukom o javnom linijskom prevozu precizno su definisani pojmovi putnik, vozna isprava, tarifni sistem i drugo, a doneta je i zbog usklađivanja sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju. Odluka stupa na snagu osam dana od objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda". Građanima koji ih ne budu validirali kartice (osim unapred plaćenih mesečnih) će biti blokirane, i moraće da ih naknadno deblokiraju.

Nova Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta precizira da se bašte, osim na javnim, ubuduće mogu postavljati i na drugim površinama. To su slobodne površine kompleksa ili građevinske parcele objekta javne i druge namene, zatim otvoreni delovi objekta namenjeni pešacima i neizgrađeno građevinsko zemljište do privođenja nameni u skladu sa planskim dokumentom. Na javnim površinama saglasnost se pribavlja od subjekta koji njome upravlja, koristi je i održava, a na drugim od vlasnika ili korisnika površine.

Nova Odluka o gradskom pravobranilaštvu grada Beograda doneta je zbog usklađivanja sa zakonom u ovoj oblasti. Prema rečima Ljiljane Blagojević, gradskog pravobranioca, iskustvo nephodno za ovu funkciju iznosi deset godina, dok je za zamenika neophodno osam godina radnog iskustva. Zamenici se imenuju na pet godina umesto na neodređeno, kako je bilo do sada jer je, naglasila je ona, neophodno da u ovoj oblasti uvek ima novih ideja. Prilikom zaključivanja sporazuma neophodna je saglasnost Sekretarijata za finansije jer on najbolje može da proceni da li je sporazum finansijski prihvatljiv i celishodan. Veći stepen odgovornosti i zakonitosti u radu regulisani su pravilnikom. Sve izmene imaju za cilj da doprinesu boljem i celovitijem uređenju Gradskog pravobranilaštva, naglasila je Ljiljana Blagojević.

Dopuna Odluke o komunalnom redu doneta je zbog usaglašavanja sa Zakonom o finansijskom lizingu.

Izvor: Vebsajt grada Beograda i B92, 21.01.2015.