Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U VEZI SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU: Finansijske izveštaje za 2014. godinu potpisuju isključivo zakonski zastupnici obveznika


Agenciji za privredne registre se obratio veliki broj obveznika sa pitanjima vezanim za primenu odredaba novog Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) koje uređuju potpisivanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja, odnosno za mogućnost da te izveštaje umesto zakonskog zastupnika potpišu ostali zastupnici ili prokuristi koji su u tom svojstvu registrovani u nadležnim statusnim registrima.

Agencija obaveštava sve obveznike da u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014) i mišljenjem Ministarstva finansija broj 011-00-1336/2014-16 od 17. decembra 2014. godine izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje potpisuju isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik, koji su kao takvi upisani u nadležnom statusnom registru.

Izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje koje potpišu ostali zastupnici ili prokuristi neće se prihvatiti kao ispravni (potpuni) u smislu člana 36. Zakona o računovodstvu, a u vezi sa članom 9. tačka 4. i članom 23. stav 1. tačka 7. navedenog Pravilnika.

Navedeno proizilazi iz sadržine odredbe člana 32. stav 3. pomenutog Zakona kojom je propisano da finansijske izveštaje potpisuje zakonski zastupnik obveznika, odnosno preduzetnik, ali, i odredaba člana 33. stav 6. i člana 35. stav 6. Zakona kojim je propisano da finansijske izveštaje, tj, izveštaje za statističke potrebe sačinjene u posebnom informacionom sistemu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Takođe, i u pomenutom mišljenju Ministarstva nedvosmisleno se navodi da isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik, moraju da potpišu finansijske izveštaje tj izveštaje za statističke potrebe. Dalje, članom 36 Zakona propisano je da podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja i upisuje u taj registar, a članom 9. tačka 4, tj. članom 23. stav 1. tačka 7. navedenog Pravilnika, između ostalog, propisano je da su izveštaji za statističke potrebe ispravni, odnosno finansijski izveštaji potpuni ako su potpisani od strane zakonskog zastupnika.

Pozivamo obveznike da postupaju u skladu sa napred iznetim pravilima, kako bi im finansijski izveštaji bili obrađeni i javno objavljeni kao potpuni i računski tačni. 

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 21.01.2015.