Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Agencije moraju odmah da skinu sa oglašavanja sve nekretnine za koje nemaju potpisane ugovore


 "Prema podacima APR-a, u Srbiji se oko 300 privrednih društava i 800 fizičkih lica - preduzetnika, bavi posredovanjem u prometu nepokretnosti", istakao je potpredsednik PKS Zdravko Jelušić na sedmoj sednici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, koja radi u okviru Udruženja za trgovinu PKS.

Na inicijativu Grupacije, pokrenute su aktivnosti i prvi put donet zakon koji reguliše ovu oblast poslovanja. Koliki je značaj Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti  ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013), koji je stupio na snagu pre tri meseca, svedoče i podaci koje je izneo potpredsednik PKS Jelušić, da je u prethodnom periodu tergovina nekretninama bila na drugom mestu, odmah iza piramidalne štednje, po broju prevarenih ljudi. "Procenjuje se da je približno 25 000 prevarenih za nekretnine vredne oko 750 miliona evra", rekao je Zdravko Jelušić.

Članovi Grupacije razgovarali su o nekim nejasnoćama u vezi sa primenom Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti sa Željkom Stojanovićem, višim savetnikom Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, i Goranom Macurom, načelnikom odeljenja za opšti nadzor Sektora tržišne inspekcije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Stojanović je ukazao da u ovim privrednim subjektima u proseku radi 1,2 zaposleni, ali da oni zapošljavaju znatno veći broj ljudi po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, što otvara mogućnost da se osmisle državni podsticaji za njihovo prevođenje u status stalno zaposlenih. Podsećajući da sldeće godine počinje implementacija direktive EU o uslugama, koja podrazumeva otvorenost tržišta i mogućnost da nekretnine u Srbiji prodaju agencije iz evropskih zemalja, Stojanović je sugerisao domaćim agencijama da se udružuju u klastere ili neke druge oblike saradnje i ukrupnjavanja, kako bi mogle da se suoče sa konkurencijom.

Predstavnik Ministarstva je podsetio članove Grupacije da sa oglašavanja moraju da skinu sve nekretnine za koje nemaju potpisan ugovor, što je obaveza koja je počela danom stupanja Zakona na snagu.

Nejasnoće oko pitanja da li advokati i advokatske kancelarije mogu da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti otklonila je Aleksandra Kona, koja je objasnila da Zakon o advokaturi zabranjuje advokatima bavljenje privrednim delatnostima. Po tom zakonu, advokat ne sme da se bavi poslovima posredovanja u prometu roba i usluga, a ako se upiše u registar preduzetnika, prestaje mu članstvo u advokatskoj komori.

Goran Macura je naglasio da će tržišna inspekcija u odnosu na sivo i crno tržište delovati represijom, a na one koji legalno posluju u početku edukativno, preko upozorenja.

Na sednici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, koja radi u okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, usvojen je plan rada za 2014, primljeni su novi članovi i izabrane radne grupe za odnose sa institucijama i pravna pitanja, za odnose sa medijima, za organizaciju seminara i edukaciju, kao i radna grupa za pripremu i organizaciju nastupa na sajmovima.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 21.1.2014.