Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FOND ZA HUMANITARNO PRAVO TRAŽI INTEGRALNI TEKST PRESUDA ZA RATNE ZLOČINE


Fond za humanitarno pravo (FHP) uputio je povereniku za informacije od javnog značaja žalbu protiv odluke Višeg suda u Beogradu da toj organizaciji uskrati integralnu verziju presuda u predmetima za ratne zločine "Beli Manastir" i "Gnjilanska grupa".

"Fond ukazuje da je praksa sudova u Srbiji da anonimizuju presude u predmetima ratnih zločina, u koliziji sa Ustavom i drugim domaćim i međunarodnim propisima, te takvim postupanjem žrtvama i društvu uskraćuju znanje o počinjenim zločinima", piše u saopštenju te nevladine organizacije.

Kako kažu u FHP, Viši sud je svojevremeno na njihov zahtev dostavio presude, ali tako da je u njima znatan deo teksta "zatamnjen", a u presudi u predmetu "Gnjilanska grupa" redigovana su i imena okrivljenih.

Viši sud je 13. januara godine odbio zahtev FHP da dostavi tekst u celosti, pozivajući se na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, bez navođenja konkretne odredbe tog zakona koja bi u suprotnom bila prekršena.

U žalbi povereniku, Fond ukazuje da član 14. tog zakona izričito propisuje da podaci neće biti zaštićeni, ukoliko se radi o "ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost".

"Postupanje Višeg suda nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (član 6) i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (član 14), koji garantuju javnost suđenja, uključujući i javnost, odnosno dostupnost presuda", navodi FHP.

Fondu dodaje da istu praksu sprovode i Vrhovni kasacioni sud i Apleacioni sud u Beogradu, iako ta dva suda imaju pravilnike koji izričito propisuju da se ne prikrivaju podaci o osobama okrivljenim i osuđenim za ratne zločine, organizovani kriminal i pranje novca.

Viši sud do danas nije doneo, odnosno objavio sličan akt, ukazuje FHP.

Izvor: RTV