Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD DONEO JEDINSTVENI PROGRAM ZA REŠAVANJE STARIH PREDMETA


Prema Jedinstvenom programu za rešavanje starih predmeta, koji je doneo Vrhovni kasacioni sud (VKS), broj starih predmeta u srpskim sudovima u narednih pet godina trebao bi da bude smanjen za 80 odsto.

Naime, od oko tri miliona nerešenih predmeta, njih 1,75 miliona se smatra starim, te je sada programom VKS predviđeno da se taj broj do 2018. smanji na 350.000.

KAKO SE NAVODI U DOKUMENTU KOJI JE NA SNAGU STUPIO 1. JANUARA, PRILIKOM SPROVOĐENJA PROGRAMA REŠAVANJA STARIH PREDMETA TREBA OBRATITI PAŽNJU NA RAZLIKU KOJA POSTOJI MEĐU SUDOVIMA U SRBIJI, ODNOSNO U SVAKOM SUDU PRIMENITI ODGOVARAJUĆE MERE ZA NJIHOVO REŠAVANJE.

„Po statističkim podacima Vrhovnog kasacionog suda (za 2012. godinu), osnovni sudovi imali su 190.000 predmeta koji su u radu više od 10 godina i 540.000 predmeta koji su u radu od pet do 10 godina. Po Evropskoj studiji i odlukama Evropskog suda za ljudska prava, to je previše dug vremenski period koji predstavlja jasno kršenje prava na razumno trajanje sudskih postupaka“, navodi se u dokumentu VKS-a.

Kada se uporedi broj starih predmeta u sudovima različitih stepena, postaje jasno da osnovni sudovi imaju najviše problema. Na primer, apelacioni i viši sudovi su na kraju 2012. godine imali približno 19.000 starih predmeta, dok ih je u osnovnim sudovima bilo oko 1,6 miliona.

Inače, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je kroz svoj „Projekat podele vlasti“ prethodnih godina pružala pomoć srpskom pravosuđu, zahvaljujući čemu se u partnerskim sudovima - osnovnim u Subotici, Vršcu, Novom Pazaru, Vranju i Nišu i u Višem sudu u Beogradu - smanjio broj starih predmeta u proseku za 23 odsto.

Suzan Fric, direktorka USAID za Srbiju, kaže za Danas da će se sa pružanjem podrške nastaviti i u narednom periodu kako bi se ostvario plan da se broj starih predmeta smanji za 80 odsto.

- To je ambiciozan cilj, ali verujemo da je dostižan uz snažno vođstvo i prave partnere. Nadamo se da ćemo raditi na sprovođenju plana u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom - kaže Fric.

Prema njenim rečima, USAID će pratiti napredak u sudovima u celoj zemlji, a u planu je i uvođenje novih pilot projekata kako bi se testirale nove mere, kao što su pilot inicijative za elektronsko vođenje predmeta.

- To je praksa koja se sve više koristi širom sveta i koja ima veliki potencijal da unapredi efikasnost sudstva u Srbiji, pa se nadamo se da će nam se naši dugoročni partneri u Vrhovnom kasacionom sudu pridružiti u ovim inovativnim naporima - navodi Fric.

Kako zaključuje, stari predmeti jesu glavni, ali ne i jedini problem u širem kontekstu efikasnosti pravosuđa.

- Sudovi moraju da obrađuju predmete pravično, blagovremeno i efikasno i ukoliko nemaju ljudskih resursa, opremu, prostorije i budžet za to, neizbežno će doći do nagomilavanja predmeta - kaže Fric.

Izvor: www.danas.rs, B. Karović