Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O IZNOSU NADOKNADA KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA - "Sl. glasnik RS", br. 3/2014

OBRAČUN NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DELU

Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za novembar 2013. godine •
Putanja dokumenta: /Old/komentari/k2014_01/k01_0080.htm

MOGUĆNOST UPLAĆIVANJA PREMIJA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA OSNIVAČU

Izvor: Paragraf Lex