Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


POSTUPAK ZA PONIŠTAJ PORESKOG AKTA: Aktuelni primer iz prakse Upravnog suda i Poreske uprave u vezi sa ponovnim rešavanjem po žalbi

PLAĆANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA VIŠE POSLOVNIH OBJEKATA U VIŠE OPŠTINA

UVID SUDA U PRAVNOSNAŽNO OKONČAN PREDMET ZA POTREBE DOKAZNOG POSTUPKA KOJI JE U TOKU

Izvor: Paragraf Lex