Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


TRETMAN ZAKUPA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM

POSTUPANJE NARUČIOCA U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA KVARTALNOG IZVEŠTAJA UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE U PROPISANOM ROKU

Izvor: Paragraf Lex