Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČETAK PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA INDONEZIJOM


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanjau odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2011- dalje: Ugovor) stupio je na snagu 13. decembra 2018. godine.

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Džakarti, 28. februara 2011. godine.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u “Sl. glasniku RS- Međunarodni ugovoriˮ, br. 4/2011 od 27. maja 2011. godine.

Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

S tim u vezi, maksimalne stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade predviđene u Ugovoru (koje država izvora - npr. Republika Srbija, može da primeni prilikom njihove isplate) su:

Dividende:

- 15 odsto bruto iznosa dividendi (bez obzira, da li se dividende isplaćuju fizičkim ili pravnim licima).

Kamata:

- 10 odsto od bruto iznosa kamate

Napomena:

Kao izuzetak od navedenog, kamata koja nastaje u Republici Srbiji a isplaćuje se rezidentu Indonezije oporezuje se samo u Indoneziji, ako je ostvari i stvarno poseduje vlada Indonezije, uključujući njenu političku jedinicu ili jedinicu lokalne samouprave ili centralnu banku, ili druga finansijska institucija koju u potpunosti poseduje vlada Indonezije, uključujući njenu političku jedinicu ili jedinicu lokalne samouprave ili centralnu banku - i, obrnuto.

Autorske naknade:

- 15 odsto od bruto iznosa autorskih naknada.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 20.12.2018.