Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČETAK PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SAN MARINOM


Od 1. januara 2019. godine, počinje da se primenjuje Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018 - dalje: Ugovor).

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012).

S tim u vezi, maksimalne stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade predviđene u Ugovoru (koje država izvora - npr. Republika Srbija, može da primeni prilikom njihove isplate) su:

Dividende:

- 5 odsto bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija (izuzimajući partnerstvo) koja, u toku perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi, neposredno ima najmanje 25 odsto kapitala kompanije koja isplaćuje dividende;

-10 odsto bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

Kamata:

- 10 odsto od bruto iznosa kamate

Napomena:

Kao izuzetak od navedenog, kamata koja nastaje u Republici Srbiji a isplaćuje se rezidentu San Marina oporezuje se samo u San Marinu, ako je primalac stvarni vlasnik kamate i ako kamatu ostvari: vlada San Marina ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave; centralna ili narodna banka San Marina; finansijska institucija koju kontroliše ili pretežno poseduje vlada San Marina ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave - i, obrnuto.

Autorske naknade:

- 10 odsto od bruto iznosa autorskih naknada.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 20.12.2018.