Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI: Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti pokretne i nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova


Izvršitelji više neće moći da plene ambulantna vozila, krevete i aparate u bolnicama i domovima zdravlja, novine su koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

U članu 16 ovog dokumenta doslovce je navedeno da: "Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni pokretne ni nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova".

Međutim, to ne znači da bolnice i domovi zdravlja neće morati da plate dugovanja, ali će ona najverovatnije biti namirivana isključivo povlačenjem novca sa računa.

Novi propisi zaštitiće i imovinu KBC "Dr Dragiša Mišović", kojem su ove godine nekoliko puta na vrata kucali izvršitelji, najavljujući plenidbu po pravosnažnoj izvršnoj presudi u korist S.T.. Viši sud vratio je u julu ovaj predmet na ponovno suđenje, pa su zaposleni u ovoj kući, barem nakratko, odahnuli.

Dr Radislav Šćepanović, direktor KBC "Dragiša Mišović", nije želeo da komentariše izmene zakonskih odredbi već je kratko rekao da čekaju početak novog sudskog procesa.

Naime, mediji su već uveliko izvestili da je KBC "Dr Dragiša Mišović" isplatio oko tri miliona dinara kao naknadu za 12 ari placa koji je oduzet u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Država je, na ime naknade za oduzeto zemljište, trebalo da isplati oko 1,1 milion evra. Sa računa bolnice su pre više od godinu i po skinuta tri miliona dinara i od tada je KBC bio u blokadi. Zatim je najavljena plenidba imovine koja, na sreću, nikada nije sprovedena.

Mile Antić, predstavnik Mreže za restituciju, kaže da će bolnica svakako morati da isplati naknadu štete, jer je plac koji je oduzet prodat mimo važećih propisa.

Ovoj porodici zemljište je oduzeto 26. decembra 1959. godine i dodeljeno na upravljanje Opštini Savski venac, tadašnjoj društveno-političkoj zajednici. Ova eksproprijacija izvršena je za potrebe izgradnje bolničke zgrade pri KBC "Dragiša Mišović". Međutim, na ovom placu nikada nije izgrađena bolnica, već je zemljište prodato Domu časnih sestara, a potom je prešlo u ruke Građevinskog preduzeća "Koling" – objašnjava Antić.

On upozorava da je zemljište oduzeto za potrebe javnog interesa, ali da država nikada nije ostvarila tu nameru. Baš zbog toga, naslednici imaju pravo na isplatu naknade u skladu sa tržišnom vrednošću zemljišta.

Svi kupoprodajni ugovori između bolnice i Doma časnih sredstava, ili preduzeća "Koling", su ništavni. Ovim parčetom zemlje nije se smelo trgovati. Ta parcela je danas svojina preduzeća "Koling", a oni su pravo korišćenja uspeli da konvertuju u pravo svojine, ne plativši državi ni dinar. Osim toga, uspeli su da se prošire i, umesto sa 12 ari, sada raspolažu sa više od 23 ara zemljišta. Neko iz bivšeg rukovodstva bolnice morao je to da odbori – dodaje Antić, uz napomenu da ovaj slučaj baca značajnu senku na rad nadležnih službi.

Republička direkcija za imovinu, kako kaže Antić, očigledno je obmanula Ministarstvo pravde jer je prošle godine iz Akcionog plana vlade za sprovođenje antikorupcijske strategije uspela da izbaci deo o potrebi preispitivanja "konverzija građevinskog zemljišta". Da je ova odredba ostala, svakako bismo saznali mnogo više o nezakonitom trgovanju ovim parčetom državne zemlje, vrednim nekoliko miliona evra.

Parcela koju potražuje S.T. nalazi se u neposrednoj blizini KBC "Dragiša Mišović", u Kronštatskoj ulici. Baš na ovoj adresi nalazi se poslovna zgrada preduzeća "Koling", čija je površina oko 400 metara kvadratnih. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, vlasnik parcele i zgrade je upravo ova kompanija.

U poslednjih nekoliko godina zdravstvene ustanove širom Srbije bile su na meti izvršitelja. Prošle godine je popisan deo voznog parka Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu. Potražilac je bila Poreska uprava, kojoj je ova ustanova dugovala oko 1,2 miliona dinara zbog neisplaćenih poreskih obaveza.

Pre godinu dana zaplenjeno je šest službenih vozila Zdravstvenom centru Vranje, po sudskoj presudi u korist doktora iz Hitne pomoći, koji je potraživao neisplaćene zarade za čak četiri godine. Početkom ove godine na vrata Doma zdravlja u Ćupriji, čiji je račun bio blokiran, zakucali su izvršitelji, pokušavajući da naplate dugovanje u ime jedne veledrogerije.

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017)

Nemogućnost prinudnog izvršenja

Član 16

Prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, mreže u javnoj svojini, vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini, zaštićena prirodna dobra u javnoj svojini i kulturna dobra u javnoj svojini, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Na nepokretnostima u javnoj svojini koje, u celini ili delimično, koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje njihovih prava i dužnosti ne može se sprovesti prinudno izvršenje.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti objekti, oružje i oprema namenjeni odbrani i državnoj i javnoj bezbednosti.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni udeli, odnosno akcije koje javna preduzeća i privredna društva čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave imaju u privrednim društvima, osim ukoliko postoji saglasnost Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na uspostavljanje zaloge na tim udelima, odnosno akcijama.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni pokretne i nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

Dobra iz stava 1. ovog člana ne mogu se otuđiti iz javne svojine.

Izvor: Vebsajt Politika, 18.12.2017.
Naslov: Redakcija