Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Mera oslobađanja, za početnike, od poreza i doprinosa na plate primenjivaće se od oktobra 2018. godine. Novina se odnosi na zaradu osnivača preduzetničke radnje i plate do devet novozaposlenih osoba


Minimum 250.000 dinara uštede na porezima i doprinosima na zarade mogu da ostvare preduzetnici koji se odluče da pokrenu biznis od oktobra 2018. godine. Ova ušteda, računata na minimalnu zaradu, odnosi se na osobe koje su u godini koja prethodi pokretanju posla završile srednju školu, fakultet ili su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), oni koji započinju sopstvenu delatnost biće oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa u godini osnivanja preduzeća i u narednoj - ističu u kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije.

Prema rešenju koje je izradila radna grupa Ministarstva finansija, Poreske uprave i NALED-a, ta novina odnosi se na zaradu osnivača preduzetničke radnje i plate do devet novozaposlenih osoba. Prema proceni NALED-a, samo u prvoj godini ovu meru moglo bi da koristi do 8.000 novih preduzetnika.

Poresko opterećenje preduzetnika u Srbiji ide i do 44,22 odsto ukupnih prihoda, dok je ovaj procenat u Nemačkoj upola niži: 21,13 odsto, a u Hrvatskoj 25 odsto.

U kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije ističe se da će, u nastavku borbe za smanjenje nezaposlenosti, olakšice za zapošljavanje novih radnika ostati na snazi do kraja 2019. godine i to tako što će preduzetnici imati pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa od 65 do 75 odsto.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 18.12.2017.
Naslov: Redakcija