Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni poziv za imenovanje za člana disciplinskih organa. Rok za podnošenje prijava je 16. januar 2017. godine


Na osnovu člana 13. alineja 10. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015) i člana 12. Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015) Visoki savet sudstva objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za člana disciplinskih organa.

Pozivaju se sudije da podnesu prijavu za imenovanje za:

1. Disciplinskog tužioca

2. Zamenika Disciplinskog tužioca

3. Predsednika Disciplinske komisije i

4. Dva zamenika člana Disciplinske komisije

Za Disciplinskog tužioca može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje petnaest godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za zamenika Disciplinskog tužioca može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje deset godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za predsednika Disciplinske komisije može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje petnaest godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za zamenika člana Disciplinske komisije može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje petnaest godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Mandat Disciplinskom tužiocu i njegovom zameniku, predsedniku Disciplinske komisije i zameniku člana Disciplinske komisije traje četiri godine.

Sudiji koji bude imenovan za Disciplinskog tužioca, zamenika Disciplinskog tužioca, predsednika Disciplinske komisije ili zamenika člana Disciplinske komisije umanjuje se priliv predmeta u radu, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva.

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu u kojoj je obavezno navesti na koju dužnost se prijavljuju. Uz prijavu je potrebno dostaviti podatke iz lične i radne biografije.

Rok za podnošenje prijava je 16. januar 2017. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.12.2016.
Naslov: Redakcija