Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Žalbom se pobija rešenje prvostepenog suda ili javnog izvršitelja, ako Zakonom nije određeno da žalba nije dozvoljena ili da se takvo rešenje pobija prigovorom, dok se prigovor podnosi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, protiv drugih rešenja prvostepenog suda ili javnog izvršitelja određenih Zakonom, i kao prigovor trećeg lica. Zakonom je predviđeno da žalba, ali i prigovor, mogu da se izjave samo jednom protiv jednog rešenja, a da sud koji rešava o žalbi ili prigovoru mora da preinači, potvrdi ili ukine prvostepeno rešenje


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 18. decembra 2015. godine Zakon o izvršenju i obezbeđenju. 151 poslanik je glasao za, dvoje je bilo protiv, a osam poslanika nije glasalo.

Novi Zakon omogućava ravnopravnu zaštitu dužnika i poverioca, kao i rasterećenje sudova.

Zakonom se uređuje postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiriju potraživanja izvršnih poverilaca, postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Žalbom se pobija rešenje prvostepenog suda ili javnog izvršitlja, ako Zakonom nije određeno da žalba nije dozvoljena ili da se takvo rešenje pobija prigovorom, dok se prigovor podnosi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, protiv drugih rešenja prvostepenog suda ili javnog izvršitelja određenih Zakonom, i kao prigovor trećeg lica.

Novim Zakonom je predviđeno da žalba, ali i prigovor, mogu da se izjave samo jednom protiv jednog rešenja, a da sud koji rešava o žalbi ili prigovoru mora da preinači, potvrdi ili ukine prvostepeno rešenje.

Odlučivanje o predmetu za izvršenje je u isključivoj nadležnosti suda, a izuzetak su takozvani komunalni predmeti, kada o predlogu za izvršenje odlučuju izvršitelji.

Za sprovođenje izvršenja nadležni su i sudovi i javni izvršitelji.

Zakon ukida takozvanu pararelnu nadležnost suda i izvršitelja za spvođenje izvršenja, a sudovi su isključivo nadležni da sprovode izvršenje zajedničkom prodajom nepokretnosti.

Propisano je da se izvršenje na zaradi, plati ili penziji može sprovesti u visini do dve trećine, odnosno do njihove polovine ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade.

Zakon predviđa da javni izvršitelj deluje u interesu zakonitog izvršenja, da se stara i o interesima dužnika, a ne samo interesima poverioca, a pooštrena je njegova disciplinska odgovornost.

Izvor: Vebsajt Ministartsva pravde, 18.12.2015.
Naslov: Redakcija