Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USPOSTAVLJENA MREŽA SLUŽBI ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA U SVA ČETIRI APELACIONA PODRUČJA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA: Uspostavljanjem službi ispunjavaju se mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018, kao i mere akcionih planova za poglavlja 23 i 24


Službe za informisanje oštećenih lica i svedoka u višim javnim tužilaštvima (VJT) u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu od 18. decembra 2015. godine su u punoj funkciji, čime će se obezbediti veća pomoć i podrška oštećenima i svedocima u krivičnim postupcima.

Time je, pored Službe pru VJT u Beogradu, uspostavljena mreža Službi u centrima sva četiri apelaciona područja.

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, ocenila je da je cilj osnivanja i rada Službi pružanje pomoći, odnosno informacija oštećenima i svedocima u krivičnim postupcima o njihovim pravima, toku postupka, dostupnim merama zaštite... kako bi se ohrabrili da uzmu učešća u krivičnom postupku.

"Nadamo se da ćemo na ovaj način postići veću efikasnost u radu državnih organa koji su nadležni sa vođenje krivičnog postupka i da ćemo doprineti boljem razumevanju građana i njihovoj većoj satisfakciji učešćem u krivičnom postupku", rekla je Dolovac.

Namera je, kako je dodala, da se u prvi plan stavi oštećno lice, odnosno žrtva krivičnog dela i da im se pruži pomoć, olakša učešće u postupku i spreči sekundarna viktimizacija.

Dolovac je najavila uspostavljanje saradnje sa MUP-om, Službama za pomoć u višim sudovima i svim institucijama koje pružaju pomoć žrtvama.

Takva saradnja omogućiće da novoosnovane Službe u tužilaštvima svedoke i oštećene upućuju na institucije koje pružaju prvnu, psihološku, medicinsku i drugu pomoć koja im je neophodna za prevazilaženje posledica krivičnog dela, dodala je Dolovac.

"Želja nam je da, s obzirom na novi Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i novu ulogu javnog tužioca u rukovođenju ostragom, sprečimo vakuum, odnosno da pružimo podršku oštećenima već u fazi istrage", ukazala je Dolovac.

Uspostavljanjem službi ispunjavaju se mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018, kao i mere akcionih planova za poglavlja 23 i 24.

"Službe za podršku su predmet programa IPA 2016 EU projekta, te se nadamo da ćemo njegovom implementacijom moći da ojačamo njihove kapacitete", podvukla je Dolovac.

Uspostavljanje službi pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji, čijem se šefu, Peteru Burkhardu, Dolovac zahvalila na podršci u jačanju kapaciteta.

Burkhard je, tom prilikom, istakao da je početak rada Službi važan korak u unapređenju prava na informisanje i efikasno učešće oštećenih i svedoka u krivičnom postupku.

Prema njegovim rečima, žrtvama.krivičnih dela se dugo nije pružala podrška kakvu zaslužuju, već su često bile izložene dvostrukoj viktimizaciji.

"Zamislite žrtvu silovanja da ponovo proživljava to svaki put kad treba da da iskaz pred nadležnim organima", ukazao je Burkhard.

Uspostavljanje Službi, ocenio je, značajna je mera ka ispunjavanju potreba žrtava i ukazuje na sve veću svest o potrebi da se oštećenima pomogne i poboljša njihov status u svim fazama postupka.

"Stremeći ka punoj realizaciji prava žrtava, ove službe doprineće stvaranju krivično-pravnog sistema koji je zasnovan na poštovanju ljudskih prava", naglasio je Burkhard.

Zahvalivši ambasadama Nemačke i Holandije koje su pomogle projekat, Burkhard je istakao da će Misija OEBS-a nastaviti na saraduje sa državnim organima u cilju usppstavljanja sveobuhvatnog nacionalnog sistema pomoći žrtvma i svedocima krivičnih postupaka.

Službi za informisanje oštećenih lica i svedoka u Nišu, nalazi se u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Nišu, ul. Voždova 23. Za kontakt sa Službom, na raspolaganju je broj telefona 018 504-173, kao i e-pošta: info@ni.vt.jt.rs

Izvor: Vebsajt Tanjug i RTS, 19.12.2015.
Naslov: Redakcija