Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA: Zdravstvenim radnicima je ponovo omogućen dopunski rad, a ubuduće će 35 odsto od naknade za trudničko bolovanje biti uplaćivano na račun poslodavca


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 18. decembra 2015. godine set zakona iz oblasti zdravstva.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti predloženo je da zdravstveni radnici i saradnici koji su zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, koji rade puno radno vreme, mogu da obavljaju određene poslove iz svoje struke kod drugog poslodavca, van redovnog radnog vremana, zaključivanjem ugovora o dopunskom radu u ukupnom trajanju do jedne trećine punog radnog vremena.

Takođe, predloženo je i da se osnivačka prava nad kliničko-bolničkim centrima prebacuju sa grada na Republiku, ali i uređuje dopunski rad zdravstvenih radnika.

Zakonom o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je da se 35 odsto u slučaju sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće u buduće uplaćuje na račun poslodavca.

Ta sredstva će se uplaćivati na račun poslodavca, a ne na račun osiguranice kako je sada propisano, a što je, kako je objasnila Vlada Republike Srbije, dovodilo do kašnjenja u isplati tih sredstava.

Zakonom je predloženo i produženje važenja potvrde za korišćenje zdravstene zaštite za vreme boravka u inostranstvu osiguranika i članova uže porodice osiguranika koji se upućuju na rad u inostranstvo, a koja će važiti na period na koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva pomera se početak primene tog Zakona sa 1. janauara 2016. na 1. januar 2017. godine.

Izvor: Vebsjat Tanjug, 18.12.2015.
Naslov: Redakcija