Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU: Fiskalni savet relativno zadovoljan Predlogom zakona


Prihodi i rashodi u Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu su kredibilno planirani što znači da će biti i ostvareni, izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Srbije (FSS) Pavle Petrović i dodao da je moguće da se i sledeće godine pojavi višak u budžetu.

Petrović je na sednici Odbora za finansije kritikovao povećanje plata u javnom sektoru, ali je dodao da su, ukoliko se to skloni u stranu, preostala sredstva uglavnom dobro raspoređena.

"Trend rasta je i dalje tri i 3,5 odsto. Srbija ima potencijal da raste nekih pet odsto, ali za to su neophodne duboke strukturne reforme", rekao je Petrović.

On je dodao da je dobro određen mali deficit od 0,3 odsto za republički budžet, odnosno 0,5 odsto za ukupnu državu što će, kako kaže, doprineti daljem padu javnog duga.

Kako je objasnio, sa tim treba nastaviti i u sledećih četiri, pet godina, kako bi javni dug pao ispod granice od 45 odsto učešća u BDP-u.

"Prihodi i rashodi su kredibilno planirani, što znači konzervativno i ocena Fiskalnog saveta je da će oni biti i ostvareni, šta više moguće je da se ponovo stvori višak u budžetu i u 2020. godini. Ako se to desi, naš je predlog da se ta dodatna sredstva iskoriste za investicije, naročito za kanalizaciju, vodovode, prečišćavanje otpadnih voda, a da ne ode u potrošnju, povećanje plata i nabavku opreme za vojsku i policiju", rekao je Petrović.

Fiskalni savet je pohvalio Ministarstvo finansija što je, prema Petrovićevim rečima, počelo da poštuje budžetski kalendar, a to znači da će poslanici imati dovoljno vremena da o njemu raspravljaju.

Petrović je pohvalio i smanjenje poreskih opterećenja na zarade.

"Dobro je da se ove godine pojavljuje značajno povećanje investicija u prosvetu, u zdravstvo, a održava se isti nivo investicija u puteve i železnicu što je takođe dobro", rekao je Petrović, koji je, međutim, zamerio što u Predlogu budžeta nema planiranih investicija za komunalnu infrastrukturu.

Naveo je i da nije dobro što će se, kaže, nastaviti sa zabranom zapošljavanja i u 2020. godini.

Ministar finansija Siniša Mali je u odgovoru Petroviću na sednici Odbora za finansije rekao da je izuzetno važno što je čuo od predsednika FSS više stvari, između ostalog, da je budžet konzervativno projektovan, navodeći da Ministarstvo finansija ima takvu praksu poslednjih nekoliko godina.

"Nemamo izmišljenih prihoda kako bi pumpali rashode. Kao što smo čuli projekcija deficita je realna i usmerena ka tome da se i u narednoj godini smanjuje učešće javnog duga u BDP-a", rekao je Mali.

On je objasnio da su investicije u komunalnu infrastrukturu u nadležnosti lokalnih samouprava, a da je sa druge strane, u budžetu planiran kredit od 200,300 miliona evra kako bi se opštinama i gradovima pomoglo.

"Videli ste našu zelju da u naredne četiri godine u lokalnu komunalnu infrastrukturu investiramo 3,5 milijarde evra, da se završe kanalizacione mreže i vodovodne mreže, da se izgrade fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Voleo bih da su generacije pre nas to završile, ali kao što završavamo auto-puteve završićemo u godinama koje dolaze i komunalnu infrastrukturu", rekao je Mali.

Ministar je ukazao da je Vlada Republike Srbije zajedno sa MMF i FSS osnovala Komisiju za upravljanje kapitalnim projektima kojim predsedava predsednica vlade, te dodao da će svi projekti od 1. januara prolaziti kroz tu nju.

"Ne bih se složio da zabrana zapošljavanja i dalje traje. Taj zakon ili uredba prestaje da važi krajem ove godine, a mi smo se dogovorili da ćemo tokom 2020. godine izaći sa konkretnom metodologijom zapošljavanja u javnom sektoru, odnosno napravićemo najbolju strategiju koja će definisati potrebe i kvalifikacije", rekao je Mali.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.11.2019.
Naslov: Redakcija