Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: Zabranjena instalacija manjeg obima tehničkih sistema zaštite od strane licenciranog društva, ukoliko nisu predviđeni procenom rizika


Poslednjim izmenama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) zabranjuje se instalacija manjeg obima tehničkih sistema zaštite od procenjene i projektovane od strane licenciranog društva, a takođe se zabranjuje instalacija tehničkih sistema, ukoliko nisu predviđeni procenom rizika, o čemu svakako treba voditi računa, istakao je Mladen Raonić, vodeći konsultant u oblasti korporativne bezbednosti iz agencije Absolut Support.

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona propisana je obavezna izrada procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, na osnovu koje se vrši planiranje, projektovanje, instalacija i upotreba tehničkih i fizičkih sistema zaštite. Takođe, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) definiše obavezu rukovaoca da kroz GAP analizu i procenu rizika (procena uticaja DPIA) usaglasi svrhu obrade ličnih podataka sa svojim interesom i potrebama, vodeći računa da se ne povrede prava pojedinca čiji podaci su objekat obrade. To znači da nije dozvoljena upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzor, alarm, kontrola pristupa, GPS...) ukoliko oni nisu predviđeni procenom rizika i planom obezbeđenja i takvi sistemi, u tom slučaju, ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu, jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i rizik po korisnika, jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenima, klijentima, posetiocima i trećim licima.

Uvođenje korporativne bezbednosti kao poslovne funkcije jedan je od prioriteta savremenog hotelskog menadžmenta i pored zakonskog usaglašavanja time se postižu i drugi poslovni rezultati kao što su: integrisanje svih bezbednosnih potreba hotela na jednom mestu – transparentnost, sistemsko upravljanje rizicima, njihovo praćenje i tretman od identifikacije do minimizacije – strategija bezbednosti, legalizacija svih sistema tehničke zaštite naročito CCTV-a i njihova potpuna funkcionalnost uz disperziju rizika na outsource partnere – usaglašavanje i funkcionalnost, umanjenje polisa osiguranja u skladu sa uvođenjem korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta – osiguranje, podizanje bezbednosne kulture u organizaciji kod zaposlenih, srednjeg i top menadžmenta – zaštitna komponenta i stvaranje preduslova za potpunu proceduralnu i zakonsku usaglašenost sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno GDPR regulativom – zakonska usklađenost.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.11.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija