Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA DRUGI REVIDIRANI NACIONALNI PROGRAM ZA USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA EU: Revidirani plan primenjivaće se do 31. decembra 2018. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je, 17. novembra 2016. godine, drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) i zadužila svoju Kancelariju za evropske integracije da je tromesečno izveštava o njegovom sprovođenju, saopštila je ta kancelarija.

Drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU predstavlja plan usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU. Taj dokument sadrži pregled mera i aktivnosti za dostizanje potpune usklađenosti sa svim pravima i obavezama koje iz tih tekovina proističu.

NPAA je drugi put revidiran pošto je završen proces skrininga, odnosno detaljnog upoznavanja sa pravnom tekovinom EU i sagledavanja trenutnog stanja i izazova u usklađivanju.

U saopštenju se navodi da će se revidirani plan primenjivati do 31. decembra 2018. godine imajući u vidu cilj Srbije da u potpunosti bude spremna da preuzme obaveze iz članstva do kraja te godine i okvirni cilj da pristupi EU 2021. godine.

NPAA je i osnova za pripremu pregovaračkih pozicija u poglavljima u pregovorima o članstvu Srbije u EU, treba da omogući praćenje obaveza preuzetih u poglavljima tokom pregovora, i jedan je od pokazatelja napretka ka zatvaranju poglavlja.

"NPAA će, u skladu sa potrebama, i u narednom periodu biti revidiran, uzimajući u obzir ostvarene korake tokom pregovora o pristupanju, kao i razvoj pravnih tekovina u Evropskoj uniji, koje je država kandidat u obavezi da prihvati u obliku u kojem su u trenutku pristupanja", navodi se u saopštenju.

NPAA definiše razvojne i strateške ciljeve, odgovarajuće politike, reforme i mere potrebne za ostvarivanje tih ciljeva, utvrđuje detaljni plan usklađivanja zakonodavstva i definiše ljudske i budžetske resurse, kao i ostale fondove potrebne za sprovođenje planiranih zadataka.

Tim dokumentom se utvrđuju i zadaci koji se moraju sprovoditi kako bi se ispunili politički i ekonomski kriterijumi pristupanja EU.

Takođe, utvrđuju se i detaljan plan, vremenski okvir i prioriteti usvajanja propisa i određuje organe odgovorne za njihovu pripremu, navodi se u saopštenju Kancelarije za evropske integracije.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.11.2016.
Naslov: Redakcija