Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBUKA ZA PREDSEDNIKE OSNOVNIH SUDOVA "UPRAVLJANJE SUDOVIMA I IZRADA PROGRAMA REŠAVANJA STARIH PREDMETA" 22. NOVEMBRA 2016. GODINE


Vrhovni kasacioni sud i Pravosudna akademija u saradnji sa projektom "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji se finansira iz fondova Evropske Unije, 22. novembra 2016. godine u Beogradu, organizuju obuku za predsednike osnovnih sudova u Republici Srbiji pod nazivom "Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta".

Cilj obuke jeste unapređenje znanja i veština u upravljanju i rukovođenju sudovima i izradi i sprovođenju programa rešavanja starih predmeta.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 18.11.2016.