Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu


Ustavni sud je na 20. sednici, održanoj 17. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006). (predmet IUz-424/2014)

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

4. Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Član 179 stav 3. tačka 5)

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:

5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 17.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija